Store Mosse nationalparks örnutfodring

 

110402
Vi avslutade utfodringen i veckan och kan därmed summera säsongen. Totalt 11 kungsörnar och 7 havsörnar har dokumenterats. En berättelse om säsongen finns på Värnamo Fågelklubbs hemsida.

 

110323
I lördags sågs en märkt juvenil kungsörn på bordet, den tredje märkta för säsongen. Den avlästes under tisdagen och visade sig ha koden 567X. Den är märkt i Härjedalen i juni förra sommaren.
Försöket med fisk på marken gav inga havsörnar. Men det uppskattades säkerligen av traktens rävar för de 40 kg var borta efter en dryg vecka.


Tisdag 22/3: 567X - en ny hanne för säsongen. Foto: Per Kjellin

 

110306
I mars månad och med ökande temperaturer hittar havsörnar gärna ner till utfodringen. I går sågs den första sedan mitten av februari. Eftersom havsörnarna inte gärna sitter på bordet har vi lagt ut fisk på marken till höger bakom bordet. Den menyn bör passa gästerna bättre. I veckan fick vi även återbesök av en kungsörn i fjärde dräkt, kallad Strix. Den fick dela bordet med den juvenila honan Aus. I kungsörnens värld är det dock inte åldern som avgör hierakin utan könet, vilket Strix tydligt visar genom att sänka huvudet på bilden nedan.


Tisdag 1/3: Den äldre Strix visar undergivenhet för den juvenila honan Aus. Foto: Christer Sundström.

 

110220
Kylan den senaste tiden har lockat fram tre kungsörnar, det adulta paret Fox och Foggy samt en juvenil fågel som har besökt utfodringen oregelbundet sedan 20:e januari. Juvenila kungsörnar är som regel omöjliga att känna igen genom webbkameran, men just den här individen har två detaljer som underlättar identifieringen; ett ovanligt brett svart ändband på stjärten och avsaknaden av tydliga vita fält på vingens ovansida. Unga kungsörnar har vanligen tydliga vita fält i handpennornas bas. Kan man konstatera detta är det med stor sannolikhet "Aus" som är framme på bordet. Den är omärkt och ursprunget är därmed okänt.


Tisdag 25/1: Aus visar föredömligt upp vingar och stjärt. Foto: Rudi Jelinek


Torsdag 17/2: Honan Foggy t.v. med den något mindre hannen Fox. Foto: Martin Hadmyr

 

110210
I veckan har antalet örnbesök ökat till lite mer normala siffror vad det gäller kungsörn. Även enstaka havsörnar har setts men utan att komma tillräckligt nära för att dokumenteras. Men med ökande antal kråkfågel vid utfodringen bör även havsörnarna komma inom fotoavstånd. Vintern har också gett draghjälp med några blåsiga och snöiga dagar. Hittills i veckan har en ny kungsörn rapporterats. Den är omärkt så ursprunget är okänt. Menyn på bordet består nu av vildsvin, älg, rådjur och den sista fläskbiten.

 

110203
Sedan helgen har inga nya örnar rapporterats. Ett par märkta havsörnar passerade men utan att äta. Båda är märkta i södra Sveriges inland.


Fredag 28/1: En havsörn i femte dräkt. Foto: Mats Alderus

 

110128
En liten islossning i örnutbudet skedde under veckan då två nya havsörnar och två nya kungsörnar dokumenterades. En av kungsörnarna är honan 077K som nu besökte för sjunde vintern i rad. Sin vana trogen kom hon sent i skymningen den 25/1 och åt till strax innan kl 17. Den andra kungsörnen är en individ i tredje dräkt som Mattias Bokinge fångade fint i starten. Lägg märke till den typiska raden mycket slitna större täckarna mitt på vingen, ett karaktäristiskt ålderstecken.


Torsdag 27/1: En ny kungsörn i tredje dräkt fångad i "take-off". Foto: Mattias Bokinge

 

110123
Under den gångna veckan har samma tre gamla kungsörnar varit på besök med tillägg av en ny juvenil kungsörn. Under helgen var det emellertid trögare - kanske var vädret för fint - och först sent på söndag eftermiddag kom Fox och smakade på vildsvinet. En mycket ovanlig situation inträffade när en adult duvhökshona satte sig i bordsträdet, endast ett par meter från Fox. Normalt har duvhökarna stor respekt för kungsörnarna och håller sig på betryggande avstånd.


Söndag 23/1 kl 16.40: Fox med en duvhök som åskådare. 

 

110118
I går blev det ett litet genombrott då tre kungsörnar och två havsörnar sågs vid utfodringen. Det är nästan på dagen samma utveckling som förra året då det blev en tillströmning efter en dryg veckas sämre aktivitet. Förhoppningsvis ska maten efter dagens utfodring tilltala örnarna, en mix av vildsvin, rådjur och fisk.

 

110115
I dag och i torsdags har en äldre kungsörn varit framme sent på eftermiddagarna. Det rör sig om en bekant individ från tidigare vintrar, dessutom ringmärkt med svart ring på höger tars och röd på höger. Beteckningen på årsringen är 250H vilket avslöjar att örnen är märkt i Lule lappmark 2003, således i sin åttonde dräkt. Tack vare det unika mönstret med mörka täckare på högersidan är den lätt att känna igen även i webbkameran. Numera är den säkert smålänning då den har varit en tämligen trogen gäst redan sedan vintern 2003/2004. Första observationen av 250H i vinter gjordes på nyårsafton.


250H på foderbordet kl 15.50 på lördagen 15/1.

 

110110
Sedan i torsdags har utfodringen totalt saknat örnbesök trots god mattillgång på bordet! Under de sju vintrar vi har bevakat utfodringen har vi som mest haft två dagar i rad utan örnvisiter och nu är det minst fyra. Inte ens den normalt så trogne Fox har varit framme. Detta måste innebära att det ligger något större dött djur på en mer ostörd plats som örnarna föredrar. Eftersom utfodringen ligger öppet beläget med endast 400 m till en allmän väg och p-plats tar örnarna en större risk att besöka den. Återstår bara att se hur länge detta varar.

 

101230
Köttleveranserna från slakterierna fungerar inte i år och vi får därför utfodra med viltkött istället. Framförallt är det trafikdödade rådjur men även älg och vildsvin finns tillgängligt. Maten är serverad men ändå saknas örnarna. En orsak kan vara att antalet korpar är drastiskt mindre jämfört med tidigare år - endast två individer har noterats vid utfodringen hittills. Detta gäller hela landet enligt inkomna rapporter på Svalan och kan kopplas ihop med den tidiga vintern. Korparna fungerar som vägvisare till matbordet för örnarna men det kräver att det blir lite större antal av dom. För närvarande är det därför endast kungsörnshannen Fox som dagligen besöker utfodringen. Förhoppningsvis blir det fler gäster efter nyår när den andra vågen örnar brukar dyka upp.


Fox 26 dec. Foto: Stefan Lindahl

 

101219
Utfodringen har den senaste tiden fått besök av kungsörnshannen Fox. Han har varit regelbunden runt kl 9 på förmiddagen och efter kl 14 på eftermiddagen. I övrigt har det varit tunt med endast en duvhök då och då. Inga korpar har setts sedan vi började vilket inte är bra. Korparna signalerar åt örnarna att här finns det något ätbart och med fler örnar vid utfodringen blir ännu fler nyfikna.

För närvarande står webbkameran stilla pga att batterierna inte har fått tillräcklig laddning från solcellspanelerna. Snö täcker panelerna vilket minskar effekten drastiskt. Nu måste batterierna (som väger 160 kg tillsammans!) hämtas in för uppladdning. Det tar därför ett par dagar innan kameran är igång igen. Tills dess kan besök i det publika gömslet rekommenderas, bäst chans är det vid ovan nämnda klockslag.

 

101203
I onsdags, den 1/12, serverades första grisbiten på utfodringen. Vid lunchtid idag sågs de två första kungsörnarna på bordet och, som sig bör, var det vårt välkända par Fox och Foggy som var första gäster. Tidigare på förmiddagen var även en duvhök framme och inspekterade anrättningen.

Sändningarna på webben beräknas komma igång fr o m måndag 5/12. En ny livekamera är under intrimning och bilder från denna publiceras senare i månaden.

 

101118
Vinterns utfodring hoppas vi kunna starta i månadsskiftet november/december, då vi förhoppningsvis har fått en ny leverantör av kött.

 

 

Nyheter 09/10