Store Mosse nationalparks örnutfodring

 

140404
Alla säsongens ringmärkta örnar är inlagda under länken Jämför örnar.

 

140318
Idag gjordes säsongen sista köttutlägg. Den senaste veckan har inte gett fler observationer av nya individer, även om en juvenil kungsörn satt på mossen under torsdagsmorgonen. Den valde dock att lämna området utan att äta. Några havsörnar har också noterats men även dessa har hållit sig på avstånd.

 

140223
Antalet havsörnar har under veckan minskat och de senaste dagarna har en och samma individ hållit till på mossen. Det rör sig om en omärkt örn som fick namnet Elvis när den sågs första gången den 30 november. Namnet gavs pga en tuff attityd gentemot övriga arter, Den var t.o.m. uppe på bordet vid flera tillfällen. Men senaste veckan har den stannit i sitt eget Graceland ute på mossen, och bevakat när korpar, duvhökar och kungsörnar tar för sig.

Bland kungsörnarna har det länge enbart varit de stationära adulta örnarna Fox och Foggy samt en omärkt adult kallad Nena som varit framme. Men i lördags dök en ny individ upp och förhoppningsvis kommer det fylla på med ytterligare några nya kungsörnar närmaste veckorna.


Elvis i 3:e dräkt vid ett besök den 2/12.

 

140209
Sent omsider har den första juvenila kungsörnen hittat fram till utfodringen. Under lördagen noterades en ringmärkt individ som, efter att ha varit mobbad av de över 100 korparna, lyckades komma åt att äta på en köttbit. Att det har tagit tid för de juvenila kungsörnarna att hitta till Store Mosse, kan delvis förklaras med att 2013 var det sämsta häckningsåret för kungsörn under 2000-talet. Endast 125 lyckade häckningar konstaterades i landet, vilka resulterade i 142 ungar och av dessa ringmärktes 68 stycken. Till skillnad mot havsörn är den långsiktiga trenden för kungsörn negativ. Arten lyckas sämre med sina häckningar och får inte ut det antal ungar som krävs för att hålla populationen stabil. 

Sent på eftermiddagen samlades sex olika havsörnar runt utfodringen och plockade åt sig köttrester och skinnbitar efter att korparna var klara. Även bland dessa fanns flera ringmärkta


140208: Den juvenila kungsörnen 263B ringmärktes i Ångermanland i juni 2013.

 

140129
Det har varit magert med kungsörnsbesök de två senaste veckorna men under onsdagen bjöd vädret på lätt snöfall och frisk vind, vilket återigen visade sig ge bra utdelning. Nu bröts kungsörnstorkan och under eftermiddagen var fyra gamla örnar framme och satt i flera timmar på utfodringen. Förutom Fox och Foggy, som kom efter kl 16, var honan 077K (se bild längre ner) framme redan vid 14-tiden, vilket tillhör ovanligheterna för henne. Hon hade sällskap stora delar av tiden av en omärkt individ vi gett namnet Nena.

 

140119
Kylan kom förra söndagen med lätt snöfall under sena eftermiddagen, och gav direkt en bra tillströmning av örnar. Fyra kungsörnar och sex havsörnar var framme vid utfodringen under de sista timmarna av dagen. Att de kom just de sista timmarna har varit en tendens de senaste veckorna. Resten av veckan präglades av minusgrader och havsörnar. Kungsörn, som normalt brukar komma i en andra våg med nya individer vid den här tiden, har varit oväntat fåtalig och även den normalt så trogne Fox har endast setts sporadiskt. Utfodringens stamkund för närvarande är istället havsörnen S1A6, som, till skillnad mot de flesta havsörnar, inte drar sig för att sitta uppe på bordet.


140116: Havsörnen S1A6 som är ringmärkt 2013 vid en av södra Sveriges insjöar.

 

140108
Den senaste veckornas milda och blöta väder har dragit till sig stora mängder korp och som mest har det rapporterats 90 ex. De har festat rejält i det mjuka köttet och köttåtgången har därför varit större än normalt. Men korparna har också attraherat flera havsörnar och vi har nu dokumenterat 12 individer varav hälften varit märkta. På kungsörnssidan har vi 9 individer sammanlagt och hela sex av dessa är adulta. En av dessa, som besökt oss nio av hennes tio levnadsvintrar, är den märkta honan 077K. Om hon inte vore märkt hade hon fått namnet Greta (Garbo), efter sina sällsynt skygga vanor. Hon kommer alltid i första eller sista timmen på dagen, när ljuset är svagt och fotografen får jobba hårt med kameran. Hon är också ytterst vaksam och drar iväg vid minsta misstanke. Hennes ursprung är norra Finland, 135 mil från Store Mosse, och eftersom hon återkommer så troget är frågan var hon tillbringar somrarna; i en finsk eller småländsk barrskog?


131230: 077K fångad vid ett besök på sena eftermiddagen. Foto: Gunnar Aus

 

131220
Antalet havsörnar fortsätter att öka och är nu uppe i sju individer, en summa vi inte haft i december något år tidigare. Normalt kommer de flesta havsörnarna i januari - mars, med en topp när sjöarna har frusit till. På kungsörnssidan har vi noterat sex individer, varav fyra adulta, och med sammanlagt tretton örnar är det den bästa säsongsinledningen sedan 2005-2006.

Kameran tålde inte stormen Sven och började krångla, men är nu utbytt till en ny med bättre upplösning. Klicka på bilden för att få storbild så framgår det extra tydligt.

 

131209
Under söndagen snöade det i stort sett hela dagen. Ett sådant väder ledde som vanligt till en bra dag vid utfodringen med örnar framme hela dagen. Tre nya havsörnar presenterade sig varav två var märkta. I övrigt var Fox & Foggy på plats och Foggy stannade, ovanligt nog, flera timmar på utfodringen. Men med det vädret fanns säkert inga bättre alternativ. Tyvärr har kameran varit avstängd hela helgen beroende på att batterierna har laddat ur.


131208: Två kungsörnar äter medan två havsörnar får nöja sig med att vara åskådare.

 

131202
Den första sittningen för vintern gjordes i lördags. Det var tidvis tät trafik vid utfodringen och totalt noterades 4 kungsörnar och (minst) 2 havsörnar. Förutom Fox sågs även två andra "hemvändare"; kungsörnarna 250H och 221Z. Den senare var stamgäst förra vintern och är nu i sin tredje dräkt. 250H är en ofta sedd liten hanne och besökte oss från 15 december till 11 januari förra vintern. Den är ringmärkt 2003 i Lule lappmark och nu i sin 11:e dräkt, samma ålder som Fox.

 

131031
Årets säsong började tidigare än normalt med utlägg av cirka 40 kg kött på fredagen den 18 oktober. Första besökare var troligen honan Foggy som sågs på morgonen den 27/10 och idag var hannen Fox framme vid lunchtid.


131031 kl 12:06

 

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10