Store Mosse nationalparks örnutfodring

 

150320
Årets utfodring avslutades med sista utlägget på onsdagen 11 mars. Rådjuret som lades ut har emellertid inte lockat varken korpar eller örnar, utan det har istället varit duvhökarna som har stått för besöken. Vi kan därmed summera säsongen och kan konstatera att för andra året i följd har havsörnarna varit i majoritet.

Sammanlagt har vi dokumenterat 12 kungsörnar och 14 havsörnar. Av dessa har sju örnar identifierats enbart med hjälp av webbkameran. Tio individer var ringmärkta och av dessa har sju blivit avlästa, varav fem är återvändare från tidigare vintrar. En intressant återvändare var kungsörnen N5169 som är märkt i Skåne 2010. Vi såg den för två vintrar sedan och nu var den tillbaka och registrerades under tre dagar mellan 16 och 23 januari. En kungsörn som vi däremot saknade var honan 077K, ringmärkt i finska Lappland 2004, vilken vi har sett samtliga vintrar förutom 2011/2012. Hon går även under namnet "skymningsörnen" på grund av sin vana att besöka utfodringen i den tidigaste eller senaste timmen. Med hänsyn till att bevakningen från gömslet varit glesare i vinter kan hon därför ha undgått upptäckt.


150119: Kungsörnen N5169 är märkt i sydvästa Skåne i maj 2010. Foto: Gustav Montelius

Åtta av de tolv kungsörnarna stannade längre än en vecka medan enbart fem av de fjorton havsörnarna var lika trogna. De övriga nio havsörnarna sågs endast vid ett tillfälle under vintern. Typiskt för havsörnarna är korta besök på 1-3 dagar för att sedan försvinna medan en del individer återvänder en till flera veckor senare. Kungsörnarna stannar som regel längre och av de tolv individerna var det bara två som sågs endast en dag. Åldersspridningen bland kungsörnarna har, liksom de senaste säsongerna, en tyngdpunkt mot de äldre klasserna (se diagram 2). I vinter var hälften av individerna i femte dräkt eller äldre. Vinterns äldsta ringmärkta örn är kungsörnshannen 250H märkt i Lule lappmark 2003. Han är en gammal bekant och var utfodringen trogen i en månad, från 18 december till 18 januari.


Diagram 1. Antal besökande örnar samtliga säsonger.


Diagram 2: Åldersfördelningen för kungsörn från 2004/2005 till 2014/2015.

 

150228
Det är korparna som har dominerat vid utfodringen i andra halvan av februari. Att dessa skulle tjäna som livvakt åt örnarna, enligt texten på webbkamera.se, är förstås ett missförstånd. Korparna ger istället framförallt havsörnarna en indikation om att här finns det något ätbart. Men trots att två-tre havsörnar setts i nationalparken senaste veckan har de inte varit framme. Möjligen är antalet korpar för stort, vissa dagar är de uppemot ett hundratal på mossen. Kungsörnarna är inte beroende av korparna utan flyger oftast tveklöst fram till bordet. En ny individ har vi kunnat notera under veckan. I övrigt handlar det om Fox & Foggy.

 

150215
De senaste veckorna har inga nya örnar visat upp sig vid utfodringen. Liksom under tidigare februarimånader besöker hannen Fox utfodringen så gott som dagligen, medan honan Foggy är en mer sporadisk gäst. Besöken av havsörnar har varit desto mer oregelbundna och deras intresse att komma fram hänger ihop med förekomsten av mycket kråkfågel vid utfodringen. Under helgen har de varit frånvarande och därmed har även havsörnarna varit borta. En trogen gäst är däremot en duvhökshanne som är ringmärkt 2004. Den har besökt utfodringen regelbundet de senaste fyra vintrarna och är den enda ringmärkta duvhöken vi har registrerat de senaste tio åren.


Duvhöken 90A... som märktes som årsunge utanför Halmstad 2004-10-23. Foto: Kent Öhrn

 

150202
Efter att ha kommit in i andra halvleken av säsongen är antalet individer som hittills rapporterats 11 kungsörnar och 13 havsörnar. Tio har varit ringmärkta och bland dessa finns ett flertal återvändare från tidigare vintrar. En intressant besökare är havsörnen A071 som sågs förra fredagen. Den är märkt i Småland 2008 och har endast noterats en enda gång tidigare vid Örn-72:s utfodringsplatser. Det var den 9 mars 2013 på Store mosse. 
Skåneörnen, som vi skrev om i förra notisen, verkade inte uppskatta viltköttet då den inte setts sedan 23 januari. Även Elvis har svikit och sågs senaste gången 17 januari. Istället har en grupp om fyra havsörnar varit trogna gäster sedan slutet av januari. Tillsammans har de varit uppe på bordet och ätit vid flera tillfällen, vilket inte havsörnar brukar göra.
Februari brukar betyda att ett antal nya örnar dyker upp norrifrån, men än så länge befinner sig de, i Västerbotten, satellitmärkta kungsörnarna i norra Svealand och i Norrland. Den sydligaste befinner sig strax norr om Nyköping. Men en juvenil, ringmärkt kungsörn har åtminstone hittat ner till Store mosse, 505C som är märkt i mellersta Sverige. Den har varit framme på bordet så gott som dagligen sedan 24 januari.


150131: Kungsörnen 505C har varit en trogen besökare. Foto: Mattias Johansson

 

150118
I veckan sågs ett antal nya örnar av båda arterna. En intressant återbesökare är kungsörnen N5169, som är märkt 2010 i södra Skåne. Den var en trogen gäst i februari-mars 2013 och var då utfodringens andra märkta kungsörn från södra Sverige. 2013 bestod menyn av uteslutande fläskkött och det återstår att se om även årets viltmeny går hem. Havsörnen Y771 är också tillbaka. Den är märkt i finska Lappland 2005 och har tidigare besökt utfodringen 2008, 2009, 2013 och 2014. 

Kungsörnshannen 250H är lätt igenkänd på webbkameran med sina röda och svarta ringar. Förra vintern uppskattade inte Fox hans närvaro och körde bort honom före jul. I vinter har tydligen samvaron fungerat bättre, för 250H har nu stannat kvar sedan 18 december och sågs senast under söndagen.

Till sist så är The king tillbaka! Den omärkte havsörnen Elvis var förra vintern en trogen gäst och med hjälp av helgens bilder har vi kunnat slå fast att han har återvänt.


150117: Havsörnen Elvis med sina två prickar runder ögat. Infälld bild från 140131. Foto: Egert Fransson

 

150106
Den kalla väderleken mellan jul och nyår bidrog till att kungsörnarna besökte utfodringen. Framförallt var det Fox & Foggy som var framme men även 250H sågs under nyårshelgen. Även korpar och kråkor var flitiga besökare. Efter nyårsdagen har det varit betydligt lugnare och under de sittningar som gjorts har endast enstaka duvhökar och ormvråk noterats. Då inte ens den normalt pålitlige Fox setts, har örnarna troligen hittat alternativ i form av kadaver i närområdet.


141227: Foggy och Fox vid ett av många besök under helgerna. Foto: Kent Öhrn

 

141222
Den senaste veckan har två nya kungsörnar besökt utfodringen. Den ringmärkte 250H är inte obekant, då han har gästat utfodringen de flesta vintrar sedan 2003-2004. Den är ursprungligen märkt i Lule lappmark 2003. Den andra nykomlingen är betydligt yngre, en individ inne på sitt andra levnadsår. Det är en trolig hona som är omärkt och sågs första gången på Luciadagen så namnet var givet.
I övrigt har Fox besökt dagligen medan Foggy setts mer oregelbundet. Tre-fyra havsörnar har noterats på kameran, men ingen har varit framme under de dagar vi har inventerat.
Matbristen är fortfarande ett problem. För närvarande ligger ett litet vildsvin på bordet och utöver det finns några rådjur i frysen.


141219: Till vänster Lucia och till höger den adulte 250H, nu inne på sitt 12:e år. Foto: Mattias Johansson

 

141201
Under november besökte kungsörnshannen Fox utfodringen så gott som dagligen. Vissa dagar kan han sitta flera timmar i närheten av bordet. Bevakar han kanske julbordet? Den 20:e sågs även honan Foggy och i slutet av månaden var hon framme dagligen. Liksom tidigare vintrar är hon betydligt mer vaksam än hannen.


141120: Fox äter i bakgrunden medan Foggy kontrollerar webkameran.

 

141109
I fredags sågs den första gamla duvhöken på bordet och i dag på förmiddagen var den första kungsörnen framme. Dräktkaraktärerna och storleken pekar mot att det är hannen Fox som var först på plats.
I frysen har vi nu tre rådjur samt lite slaktrester från en älg.


141109: Montagebild av säsongens första örn.

 

141106
I vinter kommer vi inte få tillgång till fläskkött från slakteriet i Skövde på grund av en brand i deras anläggning i oktober. Vi kommer därför att bli beroende av god tillgång på trafikdödat vilt. Ett rådjur ligger sedan en dryg vecka tillbaka på bordet och förhoppningsvis kan vi framöver få vildsvin som dels är fetare, dels räcker längre.

 

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10