Store Mosse nationalparks örnutfodring

 

160325
I veckan avslutades utfodringen och säsongen kan därmed summeras. Totalt har vi haft 34 örnar under vintern; 18 havsörnar och 16 kungsörnar. 16 av dessa har varit ringmärkta och alla utom två har blivit avlästa. Kungsörnshannen 250H var tillbaka i december och blev liksom förra vintern den äldsta ringmärkta örnen. 250H, som är märkt i Lule lappmark 2003, har besökt Store mosse varje vinter sedan 2004 med undantag för 09/10 och 11/12. Av de övriga sex märkta kungsörnarna var en från Dalarna, fyra från Norrland och en från Finland. Av de nio märkta havsörnarna var åtta märkta i södra Sveriges insjöar och en vid Östersjökusten. Två individer i fjärde dräkt kommer dessutom från vårt närområde. Ett tråkigt återfynd fick vi den 21 mars då havsörnen 81D2 hittades död på järnvägen genom nationalparken. 81D2 var ringmärkt 2011 i södra Sverige och var nu i en ålder där havsörnarna bildar par och häckar för första gången.
I övrigt var den ringmärkta duvhökshannen 90A57335 tillbaka för femte året i följd och noterades från slutet av november till slutet av mars.

Bästa dag blev 27 december då hela 13 örnar var framme och även långt in i januari var det bra fart på örnarna. Korparna, som är viktiga signaler för örnarna, försvann i slutet av januari och återkom inte förrän den 10:e mars. Det var säkert en bidragande orsak till att endast fyra nya individer tillkom i februari. Även om havsörnarna var flest i antal totalt, stod kungsörnarna för de flesta besöksdagarna; 176 respektive 50. Av de 16 kungsörnarna var dessutom hälften juvenila, en proportion vi inte haft sedan 04-05 och ett kvitto på att häckningsframgången för kungsörn 2015 var bra. 


Diagram 1: Antal besökande örnar samtliga säsonger.

 


Diagram 2: Antal besöksdagar fördelat på åldersgrupp vintern 15-16.

 


Diagram 3: Åldersfördelning för kungsörn per vinter

 


Diagram 4: Åldersfördelning för havsörn per vinter.

 

 

160201
När vi går in i februari kan vi summera 28 individer, 13 kungsörnar och 15 havsörnar. Senaste veckorna har tre nya havsörnar och en ny kungsörn setts. Det har varit bra fart på utfodringen men när mildvädret bröt kylan den 25 januari avtog även antalet örnbesök. Även korparna har fått annat för sig och endast enstaka fåglar har varit framme. Både örnar och korpar finns emellertid i området och under söndagen noterades sex havsörnar och fyra kungsörnar i nationalparken. Förklaringar till de glesare besöken kan vara att mildvädret har minskat energiåtgången hos örnarna, det kan ligga kadaver i markerna som drar till sig intresse, månadsskiftet januari-februari är en tid när sträckrörelser ökar. Rörelserna brukar vi för övrigt få del av i februari då ett antal nya örnar normalt ses.

Av de nya örnarna i slutet av januari är A071 en havsörn märkt 2008 i Småland, som tidigare besökt oss 9 mars 2013 och 30 januari 2015. I år kom den 28 januari och fick med sig en stor bit fläsk. Hoppas det smakade så vi får se den lite oftare framöver. 243B är en kungsörn som kom samma dag som A071, en ny bekantskap, medan en omärkt juvenil havsörn, Agnes, besökt flitigt från den 21 januari och framåt.
I övrigt har vi fått in bra med viltkött och kunde i helgen lägga ut ett vildsvin som kompletterar rådjuren bra.


160128: 243B är en kungsörn i tredje dräkt märkt i Lycksele lappmark. Foto: Kjell Rydh


160122: Havsörnen Agnes som har en dräkt i caffelattekulör. Foto: Gustav Montelius

 

160119
Fem-sex örnar var framme dagligen i början av januari men när kylan slog till med minusgrader långt under -10°, försvann större delen av havsörnarna. Kungsörnarna har fortsatt att besöka regelbundet och det är framförallt de unga kungsörnarna som har varit de mest frekventa besökarna på utfodringen. 
I januari har två omärkta havsörnar och tre nya kungsörnar noterats, varav två har varit märkta i Hälsingland respektive Pite lappmark. Så här långt är 24 individer dokumenterade, 12 av vardera kungs- och havsörn, vilket är ett högre antal jämfört med de senaste vintrarna. Sett i ett längre perspektiv är det normala siffror för kungsörn medan det är en ökande trend för havsörn. 

Tillgången på kött har förbättrats och i nuläget ser det bra ut för den närmaste månaden. 


160104: Tidig morgonduell mellan två juvenila kungsörnar om vem som är herre på täppan. 031D till höger. Foto: Egert Fransson


160107: Fläsket frestar en ung havsörn. Foto: Pelle Kjellin

 

160101
I den andra halvan av december var havsörnarna flitiga gäster även om de sällan är uppe på bordet. Den milda väderleken bröts den 27/12 med några minusgrader och lätt snöfall fram till lunch. Det ledde till att utfodringen blev ovanligt välbesökt under dagen och sammanlagt nio havsörnar och fyra kungsörnar var framme. Av de tretton örnarna var sju ringmärkta, en kungsörn och sex havsörnar, och en av havsörnarna visade sig vara en unge från Värnamo, S129 som märktes 2012. Senast vi hade tretton örnar under en dag var 6 februari 2005. Då var det kungsörnarna som var i majoritet med åtta stycken. För övrigt är en av de trognare gästerna i vinter, liksom de senaste vintrarna, den lille duvhökshannen med ring på höger tars. Den märktes som årsunge utanför Halmstad 2004 och släpptes i NV Skåne och är således 11 år.

Efter jul har antalet korpar runt utfodringen ökat till 40-50 ex och därmed har utläggen av kött inte räckt mycket längre än 3-4 dagar. Det innebär att det börjar bli tomt i frysen så vi efterlyser mer kött, bl.a. trafikdödat vilt.


151227: En ovanlig syn med två havsörnar på bordet. 1:a dräkt t.h. och 2:a t.v. Foto: Kent Öhrn


151227: Den Värnamomärkta S129. Foto: Kent Öhrn

 

151213
I första halvan av december har två juvenila kungsörnar tillhört de flitigaste besökarna. Juvenila kungsörnar så tidigt på säsongen är ovanliga vid utfodringen och har endast förekommit en gång tidigare i projektets 12-åriga historia. En omärkt individ rapporterades den 1/12-2005 och sågs sista gången den 14 /1-2006. En av de juvenila kungsörnarna är ringmärkt i Salla i Finland och har även en ovanlig stjärtteckning, där det svarta ändbandet täcker mer än halva pennorna. Vanligen utgör det svarta cirka 1/3 av pennornas längd.
En ringmärkt adult kungsörn sågs på Luciadagen och visade sig vara en av stamkunderna, en hanne från Lule lappmark som märktes 2003 och har ringen röd 250H. Den har besökt utfodringen så gott som samtliga vintrar. 

En summering så här långt ger cirka ett tiotal örnar som har noterats på och runt utfodringen, varav de flesta är kungsörnar. Enstaka havsörnar har varit framme på bordet, men vanligare är att de sitter på marken och oftast utom synhåll för kameran. Slutligen, om det verkar vara dåligt med kött på bordet, beror det på att vi måste ransonera det som finns i frysen så kött finns kvar in i januari. Det större parti fläskkött som vi hoppades få del av, tog en annan utfodringsplats.


151204: En ringmärkt kungsörn från Finland 2015. Foto: Kjell Rydh

 

151128
Första utlägget, ett rådjur, gjordes torsdagen 19/11. En dryg vecka senare sågs ett kungsörnspar på bordet, Fox och Foggy, och en 2K havsörn var också framme.
Tillgången på fläskkött är betydligt bättre i vinter och vi räknar med att utfodra i huvudsak med tamgris.

 

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10