Store Mosse nationalparks örnutfodring

170226
Bästa dagen den gångna veckan blev torsdagen då tre kungsörnar var framme och åt. I övrigt har det varit endast sporadiska besök tidig morgon eller sen kväll. På morgnarna har kungsörnen "Edvin" varit framme redan innan klockan sju, den är omdöpt till "Edvina" då det är en trolig hona. Kvällarna har varit vikta åt Fox och på fredagen hade han även sällskap av Foggy.

I början av mars fortsätter arbetet med cykelleden och störningar kan därför inte uteslutas. Vi avslutar därför bevakningen och kan sammanfatta en mager vinter. Endast 17 örnar har dokumenterats varav sju har varit märkta. De 17 individerna fördelar sig på 8 kungsörnar och 9 havsörnar. Sämre resultat har vi endast haft den snörika och kalla vintern 11/12, då örnarna hade gott om alternativ i form av kadaver att välja på. Som jämförelse är medianvärdet de senaste tretton vintrarna 34 örnar.

Samtliga ringmärkta örnar har blivit fotograferade och i några fall vet vi även härkomsten. Dessa finns under länken "Jämför örnar" i fetstil.

170220
Efter att korparna försvann dagarna efter störningen den 5 februari har även örnarna besökt i avsevärt mindre omfattning. Havsörnarna har vi inte sett sedan den 4 februari och av kungsörnarna är det Fox som troget hälsat på, oftast under de sista ljusa timmarna och ibland i sällskap med Foggy. Det har varit sportlov i vecka 7 vilket brukar öka besökstrycket i nationalparken och därmed blir örnarna mer tillbakadragna. 

Februari är sträcktid och normalt brukar ett antal nya örnar presentera sig under månaden. Med en dryg vecka kvar är det, förutom tre havsörnar den 3 februari, endast en ny kungsörn som noterats den 9:e. En återvändare dök emellertid upp i fredags då kungsörnen "Edvin" var tillbaka. Den såg vi senast den 31 januari. Det beror inte på matbrist då det ligger tre rådjur på bordet. Kanske är det så att det är färre unga kungsörnar i Småland den här milda vintern.


Kungsörnen Edvin är i sin 2:a dräkt och visar här upp en typisk vingovansida för åldersklassen. De mörkaste fjädrarna och täckarna är nyruggade förra sommaren medan de ljusaste är juvenila fjädrar från 2015. I stjärten har den bytt de två mellersta stjärtpennorna, vilket stämmer bra med ruggningschemat. Foto: Lars-Erik Andreasson

170205
Under söndagen inträffade en störning på eftermiddagen då två personer lämnade den nya cykelleden, som går i kanten av väg 151, och vandrade ut på mossen. De tre havsörnar och 50-tal kråkfågel som noterades fram tills dess lämnade mossen och dagens inventering avbröts. Det är andra gången den här vintern vi kan bekräfta störning av det här slaget, något som varit ovanligt tidigare år. 

170201
Den senaste veckan har upp till sex örnar besökt utfodringen; tre kungsörnar och tre havsörnar. Kungsörnarna är en individ i 2:a dräkt, Edvin som är på bild nedan, samt de adulta Fox och Foggy. Bland de tre havsörnarna återfinns den märkta A071, som ibland ses sitta i trädet bakom bordet. De övriga två havsörnarna ses sällan i kameran. Inga nya individer har noterats och totalsumman sedan december är därmed fortfarande tretton örnar. Vid samma tidpunkt i fjol hade 29 örnar dokumenterats, varav elva juvenila, vilka vi i vinter helt saknar.
Svaret från Finland har kommit angående den finskmärkta kungsörnen och det visade att den härstammar från finska Lappland, 1451 km från Store mosse, där den märktes i början av juli 2015. 

170120
En finskmärkt örn som dök upp förra veckan stannade fyra dagar. Den var märkt med en metallring på höger tars, vilken beredde oss stora problem att få korrekt avläst. Men med hjälp av foton från tre olika fotografer gick det till sist att pussla ihop ringens olika delar och fastställa identiteten. Nu inväntar vi svar från Finland för att få veta ursprunget.

Den skygga 077K har det gått att ställa klockan efter de senaste dagarna. Hon har kommit punktligt runt kl 16 och ätit en liten stund i skymningen. I övrigt håller den adulte havsörnen A071 fortfarande sig kvar runt utfodringen, ibland i sällskap med yngre eller äldre havsörnar. Mest intresserade att komma fram till bordet är havsörnarna när det är gott om kråkfågel kring utfodringen.


Den finska E20961 som gästade 12-15 januari. Foto: Mattias Johansson

170110
Kylan som kom in över Småland under trettonhelgen var välgörande för örnbesöken på utfodringen. Sedan dess har fyra adulta kungsörnar besökt, samtliga kända sedan tidigare, samt åtminstone tre havsörnar varav en är identifierad. Fler havsörnar kan ha varit i området men då de ofta håller sig i utkanten är de svårare att fotodokumentera.

En av kungsörnarna är den ringmärkta 077K, blå vänsterring och vit ring på högertarsen. Det är en hona märkt 2004 i nordligaste Finland 135 mil från Store Mosse. Hon har varit en stamgäst nio av hennes tio första levnadsvintrar men 2014/15 och 2015/16 sågs hon inte och farhågan att hon omkommit fanns. För äldre kungsörnar är det framförallt kollisioner med trafik (tåg) som är dödsorsak, men även blyförgiftning, som de får i sig när de äter påskjutna kadaver, är en stor orsak med ett okänt mörkertal.
077K har besökt dagligen senaste tiden och har kommit antingen tidig förmiddag eller sista timmen på dagen och vissa dagar både och.


077K på bordet i det sista kvällsljuset Foto: Anders Helberg

161226
Fram till juldagen har inga nya örnar noterats vid utfodringen. En ringmärkt kungsörn i 3:e dräkt avlästes den 19/12 och ringens färg indikerar att den är märkt i Finland. Åldern avslöjas med ledning av den jämnbruna flanksidan där flera centrala större täckare är hårt slitna. De är täckare som sitter kvar från örnens juvenila dräkt, dvs 2014. Jämför flanksidans utseende med den omärkta kungsörnenen i 2:a dräkt (Edvin), som har varit en flitig besökare sedan 15/12 och är oftast den första örnen på morgonen. Senast sågs den på julafton.

En av utfodringens trognaste gäster är kungsörnen 250H som är ringmärkt 2003 och därmed jämngammal med Fox. De går dock inte särskilt bra ihop och genom åren har de haft sina duster. I vinter sågs 250H första gången 5/12 och senast den 20/12. Den är lätt igenkänd på sina röda och svarta ringar.

Antalet korpar vid utfodringen har minskat rejält och av de tjugotal korpar som höll till runt utfodringen första halvan av december återstår nu endast enstaka par. Korparnas ursprung är oklart men en ringmärkt korp har noterats genom åren på Store Mosse. På julafton 2003 avlästes en korp som var märkt samma år som bounge i SV Dalsland, 215 km från utfodringen.

Frågor om kameran (som stått still under julhelgen) hänvisar vi till Naturum i nationalparken, eftersom det är länsstyrelsen som hanterar den. 


Tredje dräkt X3414.Foto: Kjell Rydh


Andra dräkt Edvin. Foto: Kjell Rydh


250H märktes i Lule lappmark 2003 och är sedd de flesta vintrarna vid utfodringen. Foto: Kjell Rydh

161218
Dags för en sammanfattning så här långt till fjärde advent. Vi har hittils haft fem kungsörnar och två havsörnar på utfodringen. Av dessa är tre örnar helt nya för Store Mosse varav en ringmärkt. De stationära kungsörnarna Fox och Foggy har varit regelbundna besökare och senaste veckan har även en adult havsörn, A071, varit framme. Den har t.o.m. varit uppe på bordet och ätit, något inte alla havsörnar gör.
I köttfrysen har vi gott om rådjur och har även fått in ett vildsvin och en grävling. Återstår att se om örnarna tycker den senare passar bra på menyn.


Den fjortonårige hannen Fox är framme så gott som dagligen på utfodringen. Foto: Thomas Johansson


Honan Foggy är inne på sitt 15:e levnadsår. Foto: Lars Molander


A071 är ringmärkt i Småland 2008. Den har varit mer regelbunden hittills i vinter än de senaste vintrarna. Foto: Lars Molander

161203
Utfodringen startade 23 november med ett rådjur och det stationära kungsörnsparet var snabbt på plats. De har därefter besökt regelbundet. Bästa tiden har varit under eftermiddagen, runt kl 14-15.


161202: Kungsörnsparet har bra koll på när nytt kött finns på utfodringen.

 

Nyheter 15/16

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10