Store Mosse nationalparks örnutfodring

190305
Bevakningen från gömslet är avslutad men genom webbkameran lyckades vi avläsa en ny, ringmärkt kungsörn den 27:e. Det var den första juvenila kungsörnen för vintern, märkt med röd ring på vänster tars och koden 281G.

Batterierna tiill webbkameran är slut och ett byte försvåras av att sexhjulingen med band är på reparation. Mossen är blöt och börjar bli mjuk vilket ökar risken för fastkörning med en vanlig sexhjuling. Men vi har mer kött kvar i frysen som vi drar ut i veckan, så har du tillfälle att besöka det publika gömslet finns fortfarande chans att se örn.

En summering av vintern ger endast 12 örnar, sex av vardera arten. Det är den lägsta siffran sedan vi började fotografera alla besökande örnar vintern 2003/2004.


190227: En ung kungsörn märkt i Lycksele lappmark i slutet av juni 2018.

190224
Observationer av havsörn och kungsörn har varit färre än väntat i veckan. Kungsörn har varit framme och ätit under fyra av veckans dagar. Senast under söndagen var paret på plats på morgonen. Havsörnar har setts på avstånd men inte kommit fram. En röd glada noterades under lördagen, en rovfågel vi tidigare inte haft vid utfodringen.
Vi har ett par rådjur kvar i frysen, som läggs ut närmaste tiden, och därefter är säsongen för utfodringen avslutad.

190217
Veckan som har gått har det varit sportlov i Jönköpings län. Det brukar innebära betydligt fler besökare i nationalparken och troligen påverkar det örnarna. Endast tre besök av Fox har noterats under hela veckan. Istället har det varit duvhökar och ormvråk som har varit framme för att söka föda. Väderprognosen för kommande vecka är fortsatta plusgrader och det kan innebära att örntorkan fortsätter.

190210
Mildvädret som började förra onsdagen har inte medfört fler örnar utan det har varit framförallt Fox som har besökt. Några äldre havsörnar har suttit i utkanten enstaka dagar och i övrigt har ormvråk och duvhök varit de mest regelbundna. Korparna har hittat tillbaka till utfodringen och som mest har runt 40 stycken noterats.


190207: Flera duvhökar har noterats under vintern. Det här är en av två individer på torsdagen 7 feb. Foto: Erland Leide

190129
De bästa dagarna senaste tiden har varit dagar med snöfall. Då har både kungsörnar och havsörnar varit framme, men endast kungsörnarna har ätit. Däremellan har det varit ett par dagar utan örnbesök och med endast ett fåtal korpar och kråkor på utfodringen. Under januari har det i Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner rapporterats in över femtio trafikolyckor med rådjur och tio med vildsvin på viltolycka.se. Det finns därför troligen gott om alternativa matställen för fåglarna. På utfodringen har vi på tisdagskvällen lagt ut det största vildsvin vi någonsin haft på bordet, så nu finns det mat för minst ett par veckor framöver. 

190121
Ett ny kungsörn i 2:a dräkt och ett par yngre havsörnar har varit nya under veckan som gick. Ett par duvhökar och en ormvråk har också fortsatt att komma och äta. Däremot saknar vi korparna som tydligen har hittat en finare restaurang. Veckans upplevelse fick de som satt i gömslet på fredagen då Fox och Foggy parade sig på bordet! En video på detta finns här -->


190118: Fox och Foggy parade sig på eftermiddagen. Foto: Lars-Erik Andreasson


190114: Fox t.v. och Foggy i vackert kvällsljus. Foto: Göran Johansson

190113
Under den senaste veckan har åtta örnar besökt utfodringen, fyra av varje art. Av de tre adulta havsörnarna är den ringmärkte A071 flitigast framme på bordet, ibland i sällskap med en yngre omärkt havsörn som fått namnet Melker. A071, som är ringmärkt 2008 i Småland, är lätt att känna igen med sina vit-blå resp. vit-röda ringar. De två andra adulta havsörnarna är betydligt försiktigare och vi har inte lyckats få bilder på dom ännu. Kungsörnarna är samma individer som setts tidigare under vintern.
Det är de här åtta örnarna som har noterats hittills. För kungsörn motsvarar antalet ungefär hälften mot normalt, medan det är normala siffror för havsörn. Havsörnarna kommer som regel senare på säsongen och fryser sjöarna kommer vi att se fler.


190105: Havsörnen Melker är i sin andra dräkt. Foto: Egert Fransson

190103
På årets blåsiga men soliga andra dag blev två ringmärkta kungsörnar avlästa, båda med historik kopplat till vårt område. Strax efter kl 8 landade den första som var märkt med grön ring och hade nummer 531E. Den är ringmärkt i västra Småland 2016 och är alltså en av de påläggskalvar vi hoppas ska få ett långt liv någonstans i Småland.
Strax innan kl 10 kom nästa örn som var märkt med en grönröd ring och nummer 233F. Den härstammar från Ångermanland där den märktes 2017 och är således ett år yngre. Det hindrade inte den från att ta kommandot på utfodringen och 531E fick rätta sig efter vad den yngre bestämde. Förutom dessa båda noterades även Fox och en gammal havsörn under dagen.


190102: 531E var en av två ungar i boet 2016. Foto: Kent Öhrn


190102: 233F besökte oss även förra vintern då den sågs den 27-29 december. Foto: Kent Öhrn

190101
Lugnet på utfodringen fortsatte resten av december och förutom Fox & Foggy sågs endast enstaka havsörnar men de kom inte fram till bordet. Vi hoppas på bättring på det nya året och under årets första soliga och blåsiga dag var det bra trafik. F & F var framme på morgonen och under eftermiddagen kom en ny, ringmärkt kungsörn och stannade i en knapp timme.
När det gäller tillgången på kött är läget utmärkt. Två vildsvin och ett rådjur ligger på bordet och i frysen finns ytterligare fyra vildsvin och fyra rådjur, vilket räcker en bra bit in i februari.

181212
Det har varit sparsamma örnbesök på utfodringen de första veckorna. Fox & Foggy sågs tillsammans på torsdagen förra veckan, och bekräftade att de är "still going strong". De är inne på sina 16:e resp. 17:e år, vilket innebär medelålder för en kungsörn. Fox var framme på egen hand under ytterligare tre dagar i veckan. 


181205: Kungsörnsparet Fox och Foggy på första besöket.

181116
Start för säsongens utfodring med utlägg av en stor vildsvinssugga. Kameran är också inkopplad och kommer igång på nätet när webbkameror.se har uppdaterat sin sida.

 

Nyheter 17/18

Nyheter 16/17

Nyheter 15/16

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10