Store Mosse nationalparks örnutfodring

200228
Det fortsätter komma nya unga kungsörnar till utfodringen. I måndags var fem juvenila kungsörnar framme under förmiddagen och två av dessa var nya, varav en är ringmärkt i Finland. Det är vinterns tredje ringmärkta kungsörn från Finland. Sedan tidigare har vi fem märkta från Sverige. Totalt var sju kungsörnar framme och åt på måndagen. Under onsdagen sågs tre kungsörnar och tre havsörnar under några timmar vid lunchtid.

Vi har fortfarande inga besked när EON ska sätt dit mätaren och koppla på strömmen.


200224: Två nya juvenila kungsörnar har svårt att samsas om maten. Foto: Lars Molander

200223
På fredagen 21/2 var det full fart vid utfodringen när fyra kungsörnar och minst tre havsörnar fanns i området. Tre av kungsörnarna var juvenila och två av dessa är nya för vintern. En av kungsörnarna från Finland, som är märkt 315G (foto), var framme på eftermiddagen och har varit kvar i närområdet sedan början av december. Havsörnarna höll till ute på mossen, som de ofta gör när det är många kungsörnar i farten.

Kameran har varit ur funktion hela veckan och vi har informationen att en mätare ska sättas på plats innan elen kopplas in. När det blir gjort vet bara EON.


200221: Stamgästen Bruno t.h. hade fullt upp med en av dagens nya kungsörnar. Foto: Joakim Norgren

200216
Under sportlovsveckan 10-16 februari har aktiviteten varit varierande vid utfodringen. På måndagen var det bra fart och hela nio olika örnar fanns på och runt utfodringen under dagen. Dagen avslutades med ett besök av Fox och Foggy som fram tills dess gjort sparsamma besök i januari och början av februari. Men under veckan har de varit framme oftare och Fox har setts dagligen de sista timmarna.

På torsdagen lästes ringen på säsongens sjunde juvenila havsörn, en av totalt sex örnar under dagen. Även en röd glada dök upp under eftermiddagen. Nu har vi 36 örnar dokumenterade och av dom har 19 varit juvenila. Än återstår ett antal veckor av utfodringssäsongen så det lär dyka upp ytterligare ett antal nya individer.

I frysen finns ett stort älgstycke kvar och det drar vi ut i vecka 8. Kameran, som är batteridriven, stannade på söndagen pga. batterierna tog slut. Nu ska el bli inkopplad till gömslet och då slipper vi dessa avbrott.


200210: Foggy t.v. och Fox t.h. kom vid halv tre-tiden på måndagen. Foto: Kent Öhrn


200213: En ny juvenil havsörn dök upp den 12:e och blev avläst dagen efter. Foto: Anders Helberg


200213: Havsörnar märks numera enbart med en aluminiumring vilket gör att de är svårare att avläsa i fält. Den här ringen är också kraftigt missfärgad. Foto: Anders Helberg

200207
Sedan månadsskiftet har vi fått ytterligare tre juvenila kungsörnar till utfodringen. De är nu totalt elva stycken och så många har vi inte haft sedan vintern 2004/2005. Även bland havsörnarna är de juvenila flest, nummer fem dokumenterades i torsdags. För att slå den summan får vi gå tillbaka till vintern 2013/2014 då vi hade sex juvenila. Alla nya örnar har varit omärkta. Sammanlagt finns nu sjutton kungsörnar och sexton havsörnar i katalogen.


200131: De unga kungsörnarna 269H och Bongo samsas dåligt. Foto: Joakim Norgren


200206: Havsörnen A071 är en gammal kändis som besöker för sjätte året i rad. Foto: Kjell Rydh

200126
Senaste veckan noterades ytterligare en juvenil kungsörn och sammanlagt har vi nu åtta juvenila i katalogen. Det har vi inte haft sedan säsongen 2015/2016 då det även var åtta juvenila. Men troligen kommer fler att dyka upp de kommande veckorna så summan kommer säkert att överträffas. Gemensamt för de unga kungsörnarna är att de är mycket lika i dräkten. Det bästa sättet att skilja dom åt är ett bra foto av stjärten. Teckningen på den är individuell ungefär som ett fingeravtryck.
Med summeringen av vecka 4 har vi fjorton kungsörnar och tretton havsörnar dokumenterade. I frysen finns ett par älgbitar och ett rådjur kvar. Vi behöver därför få in mer kött, gärna vildsvin, för att klara utfodringen hela februari.


200125: "Belle", en omärkt kungsörn som presenterade sig den 23 januari. Foto: Magnus Mårtensson


200125: "Blondie" är ovanligt ljus på hjässan och har besökt utfodringen sedan 2 januari. Foto: Magnus Mårtensson

200119
Under vecka 3 var det tidvis mycket örnar runt utfodringen och bästa dagen blev torsdagen 16 januari då elva olika örnar sågs; fem kungsörnar och sex havsörnar. Av dessa var majoriteten unga och endast en adult örn var framme, kungsörnen 250H. Fyra örnar var nya för säsongen, två av varje art, och av dessa var en kungsörn ringmärkt med koden 203H. Den är märkt i juni 2019 i Skellefteå kommun. Så många örnar under en dag har vi inte haft sedan 27 december 2015 då 13 örnar dokumenterades.


200116: 203H var en av tre juvenila kungsörnar under dagen. Foto: Erland Leide


200116: En av två juvenila havsörnar som var framme. Foto: Erland Leide 

200106
Efter nyår har flera nya örnar dykt upp och på trettondagsafton noterades nio olika individer under dagen, fem kungsörnar och fyra havsörnar. Av kungsörnarna var tre juvenila vilket återspeglar den goda häckningsframgången i norra Sverige under 2019. Fem örnar var ringmärkta varav tre var avlästa sedan tidigare. De nya var en ung kungsörn, 269H, samt en havsörn i sin andra dräkt, N9034. De unga havsörnarna märks numera oftast med endast aluminiumring vilket gör avläsningen svårare. Det krävs därför att vi kan få dom nära för att kunna avläsa koden. Fyra av örnarna var omärkta och får därför namn för att vi enklare ska hålla isär dom. 


200102: Den juvenila kungsörnen Bruno på lunchbesök. Foto: Anders Blomdahl


200102: En av de nya havsörnarna; juvenile Brave. Foto: Anders Blomdahl


200105: Den märkta havsörnen N9034 får avvakta tills kungsörnen Blondie är klar. Foto: Kent Öhrn


200105: Den märkta kungsörnen 269H inspekterar en älgbog. Foto: Kent Öhrn

200102
Webbkameran har stannat pga batterierna är slut. Nästa byte görs preliminärt på tisdag 7/1.

191231
Mellan jul och nyår har det varit fyra kungsörnar framme. Flitigast har Fox och 250H varit med noteringar under fyra dagar. Den ringmärkte örnen med grön ring har setts två dagar och med hjälp av stillbilder från kameran har ringnumret gått att läsa. Det visade sig vara en örn ringmärkt i Norra Österbotten, Finland, som även besökte utfodringen flitigt under vintern 2017/2018. En havsörn har också setts, den märkta N6374 som är i tredje dräkt och kommer från Södermanland.
På nyårsmenyn serverar vi Vildsvin Tartar och Älgskav Semifreddo.


180102: 024E i andra dräkt på besök 2017/2018. Foto: Kent Öhrn

191223
Senaste tvåveckorsperioden har, förutom Fox & Foggy, två yngre kungsörnar besökt utfodringen. En är i andra dräkt och har ett schackrutigt utseende på mellersta täckarna. Den andra är en ringmärkt individ i fjärde dräkt som har grön ring på vänster tars. Den har oftast kommit första timmen när ljuset är svagt, vilket gör det svårare att läsa ringarna. Havsörnarna som var flitigt framme i början av december har däremot varit frånvarande.
Vi har ett stort vildsvin utlagt och i frysen väntar en styckad älg vilket räcker bra den närmaste månaden.


191219: Kungsörnen Chess i andra dräkt. Foto: Thomas Johansson


191221: Fox är som vanligt den flitigaste besökaren på utfodringen. Foto: Lars Molander

191208
Under första veckan i december var det livlig trafik till utfodringen. De två rådjur som lades ut på måndagen var uppätna i slutet av veckan. Bästa dagen med örnar var torsdagen 5 december då sex olika individer noterades, varav fyra var ringmärkta. En av dessa var 250H som nu är i sin 17:e dräkt. Den är ringmärkt i Lule lappmark 2003 och har besökt utfodringen nästan varje vinter sedan 2004. Betydligt yngre är 315G som också har röd ring på vänster tars. Den är märkt i Finland 2018.

Vi har dåligt med kött pga att det har varit färre viltolyckor jämfört med de senaste åren i Värnamo-Gnosjöområdet. Det minskar tillgången vilket gör att vi endast kan lägga ut enstaka rådjur. 


191207: 315G stannade på utfodringen under 2,5 h på lördagen. (Foto: Kent Öhrn)


191211: 250H har ett ovanligt mörkt ansikte. Jämför bild från 2012--> (Foto: Pelle Kjellin)


191207: Den här unga kungsörnen vågade sig inte fram när 315G satt på utfodringen. (Foto: Kent Öhrn)

191120
Start för säsongens utfodring med utlägg av ett rådjur. Första kungsörnen sågs på lördagen 23/11

 

 

Nyheter 18/19

Nyheter 17/18

Nyheter 16/17

Nyheter 15/16

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10