Store Mosse nationalparks örnutfodring

200106
Efter nyår har flera nya örnar dykt upp och på trettondagsafton noterades nio olika individer under dagen, fem kungsörnar och fyra havsörnar. Av kungsörnarna var tre juvenila vilket återspeglar den goda häckningsframgången i norra Sverige under 2019. Fem örnar var ringmärkta varav tre var avlästa sedan tidigare. De nya var en ung kungsörn, 269H, samt en havsörn i sin andra dräkt, N9034. De unga havsörnarna märks numera oftast med endast aluminiumring vilket gör avläsningen svårare. Det krävs därför att vi kan få dom nära för att kunna avläsa koden. Fyra av örnarna var omärkta och får därför namn för att vi enklare ska hålla isär dom. 


200102: Den juvenila kungsörnen Bruno på lunchbesök. Foto: Anders Blomdahl


200102: En av de nya havsörnarna; juvenile Brave. Foto: Anders Blomdahl


200105: Den märkta havsörnen N9034 får avvakta tills kungsörnen Blondie är klar. Foto: Kent Öhrn


200105: Den märkta kungsörnen 269H inspekterar en älgbog. Foto: Kent Öhrn

200102
Webbkameran har stannat pga batterierna är slut. Nästa byte görs preliminärt på tisdag 7/1.

191231
Mellan jul och nyår har det varit fyra kungsörnar framme. Flitigast har Fox och 250H varit med noteringar under fyra dagar. Den ringmärkte örnen med grön ring har setts två dagar och med hjälp av stillbilder från kameran har ringnumret gått att läsa. Det visade sig vara en örn ringmärkt i Norra Österbotten, Finland, som även besökte utfodringen flitigt under vintern 2017/2018. En havsörn har också setts, den märkta N6374 som är i tredje dräkt och kommer från Södermanland.
På nyårsmenyn serverar vi Vildsvin Tartar och Älgskav Semifreddo.


180102: 024E i andra dräkt på besök 2017/2018. Foto: Kent Öhrn

191223
Senaste tvåveckorsperioden har, förutom Fox & Foggy, två yngre kungsörnar besökt utfodringen. En är i andra dräkt och har ett schackrutigt utseende på mellersta täckarna. Den andra är en ringmärkt individ i fjärde dräkt som har grön ring på vänster tars. Den har oftast kommit första timmen när ljuset är svagt, vilket gör det svårare att läsa ringarna. Havsörnarna som var flitigt framme i början av december har däremot varit frånvarande.
Vi har ett stort vildsvin utlagt och i frysen väntar en styckad älg vilket räcker bra den närmaste månaden.


191219: Kungsörnen Chess i andra dräkt. Foto: Thomas Johansson


191221: Fox är som vanligt den flitigaste besökaren på utfodringen. Foto: Lars Molander

191208
Under första veckan i december var det livlig trafik till utfodringen. De två rådjur som lades ut på måndagen var uppätna i slutet av veckan. Bästa dagen med örnar var torsdagen 5 december då sex olika individer noterades, varav fyra var ringmärkta. En av dessa var 250H som nu är i sin 17:e dräkt. Den är ringmärkt i Lule lappmark 2003 och har besökt utfodringen nästan varje vinter sedan 2004. Betydligt yngre är 315G som också har röd ring på vänster tars. Den är märkt i Finland 2018.

Vi har dåligt med kött pga att det har varit färre viltolyckor jämfört med de senaste åren i Värnamo-Gnosjöområdet. Det minskar tillgången vilket gör att vi endast kan lägga ut enstaka rådjur. 


191207: 315G stannade på utfodringen under 2,5 h på lördagen. (Foto: Kent Öhrn)


191211: 250H har ett ovanligt mörkt ansikte. Jämför bild från 2012--> (Foto: Pelle Kjellin)


191207: Den här unga kungsörnen vågade sig inte fram när 315G satt på utfodringen. (Foto: Kent Öhrn)

191120
Start för säsongens utfodring med utlägg av ett rådjur. Första kungsörnen sågs på lördagen 23/11

 

 

Nyheter 18/19

Nyheter 17/18

Nyheter 16/17

Nyheter 15/16

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10