Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 08/09

 

Bevakningen i vinter har slagit rekord! Aldrig tidigare har vi haft så hög täckningsgrad - från december till mitten av mars avverkades 626 timmar i gömslet under 61 dagar. Från nyår och framåt var täckningsgraden hela 70% vilket innebär att det inte kan vara många örnar som smugit förbi. 21 kungsörnar och 17 havsörnar dokumenterades i bild och och av dessa var 14 ringmärkta. Summan är för kungsörnens del normal och för havsörn en tangering av förra säsongens rekord. Flera individer var bekanta från tidigare säsonger och kungsörnsparet Fox och Foggy blev en följetong. Särskilt trevligt är det att kungsörnen 077K återvände för femte säsongen. Hon är född i finska Lappland men numera säkert naturaliserad smålänning.

 
077K

I vinter har andelen äldre kungsörnar (>4:e dr) utgjort den största andelen med åtta individer (juv = 7, subad = 6). Med största sannolikhet kommer flera av dessa att bilda par i Småland/Halland. En debutant gjorde entré i slutet av februari då vi noterade utfodringens första säkra sydsvenska kungsörn. Det var 526K märkt med blå ring på båda tarserna i Halland 2004.

Som vanligt var en majoritet av kungsörnarna trogna gäster vilket inte kan sägas om havsörnarna. De flesta individerna stannade endast enstaka dagar och ett problem är deras vana att sitta långt ut på mossen. Flera omärkta individer fick vi därför nöja oss med bilder då de flög förbi, men med Photoshop och tålamod så kunde de flesta identifieras. En ny glugg i gömslet ska framöver ge möjlighet att med tubkikare kunna digiscopa dessa. Åldersfördelningen bland havsörnarna avvek inte från det normala, dvs. det finns ingen tydlig trend.

Ett ljus i havsörnsdjungeln är den sedan tre år återkommande T072, märkt 2004 i Västergötland. T072 är också en av få havsörnar som vågar sig upp på bordet. Att bordet behövs fick vi bekräftat då vildsvin observerades i februari i skogsbrynet mot Hädinge.

Kent Öhrn