Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 09/10

 

Årets säsong präglades av den stränga vintern med mycket snö. Redan innan nyåret hade vi noterat tolv besökare och nio av dessa sågs den 27/12, som tillsammans med 18/1 blev säsongens bästa dag. En fråga som ofta ställs är när på vintern det är bäst att se örn. Det varierar beroende på vinterns utveckling men en tydlig trend finns ändå. Diagrammet nedan summerar de tre-fyra bästa dagarna per säsong de sex senaste åren (n= 22) och då finner vi att de flesta toppdagarna infaller i mitten av januari och början av februari. I vår dagbok noterar vi även väderleken och under samtliga dessa dagar var det mulet väder. Under flera av de bästa var det dessutom snöfall alternativt dis/dimma. Etta på topplistan är den 16 januari 2005 då elva kungsörnar och sex havsörnar räknades.


Figur 1: De tre mest besökta dagarna summerade från säsongerna 04/05 till 09/10.

Antalet timmar i gömslet uppgick till 629 fördelade på 61 dagar, vilket är tre fler än förra årets rekord. Det ledde till att 39 örnar dokumenterades: 24 kungsörnar och 15 havsörnar, en liten ökning jämfört med de senaste åren. Trenden att antalet adulta kungsörnar ökar håller i sig. Tio individer var i femte dräkt eller äldre, och sju av dessa var återbesökare från tidigare vintrar. Däremot noterades endast en juvenil kungsörn, den lägsta noteringen någonsin, vilket avspeglar artens dåliga häckningsresultat i norra Sverige sommaren 2009. Sju kungsörnar var ringmärkta varav sex avlästes. 077K från centrala Finland gladde oss återigen med besök under tre dagar i mitten av januari. Hon var nu i sjätte dräkt och har hälsat på samtliga vintrar. Den jämnårige 526K från Halland kom också tillbaka och noterades sammanlagt fem dagar, från början av januari till början av mars. De övriga fyra var alla i andra dräkt av vilka 585S från Åsele lappmark även besökte oss förra vintern.


Figur 2 Ursprung för ringmärkta örnar 09/10. Blå = kungsörn, röd = havsörn.

Bland de ringmärkta havsörnarna var det tre individer som utmärkte sig. Den juvenila 48B0, märkt i Närke, dök upp redan i början av december och sågs därefter till den 16/12. Därefter var den borta men dök upp igen den 26/1. Nu stannande den till den 10/2 och försvann därefter igen för att åter dyka upp under några dagar i början av mars. Till skillnad mot de flesta havsörnar tvekade den inte att sätta sig på foderbordet. Bilder på de ringmärkta örnarna finns här -->

Under två dagar i början av januari hade vi besök av en finsk havsörn, G298, som är märkt 1997. Det var den hittills äldsta avlästa örnen vid utfodringen. Men en månad senare, den 3:e februari, slogs det rekordet av X0042 som är märkt 1985-06-27 i Lappland. Båda ringarna var mycket slitna och vid avläsningen var det 24 år och 221 dagar sedan märkningen. Säsongen 02/03 avlästes en havsörn född 1985 från det publika gömslet och året efter hade vi en jämnårig på besök i februari. Kan det vara samma? Läs mer här -->


48B0, en juvenil havsörn som tillsammans med den omärkte Abel blev säsongens trognaste havsörn.

Säsongens i särklass trognaste besökare var kungsörnsparet Fox och Foggy. Det var fjärde vintern vi följde dom och särskilt hannen Fox var trogen gäst. Från slutet av november till den 25 mars noterades han under 57 dagar.

Om säsongen startade med fler besökare än vanligt så gällde det motsatta för den senare delen. En tydlig avtrappning i antalet besökare noterades från mitten av februari och framåt och oftast var det Fox, Foggy, 48B0 och havsörnen Abel som stod för besöken. I den hårda vinterns senare del dukade förmodligen ett flertal rådjur under och på så vis fick örnarna naturliga alternativ till utfodringen.

Kent Öhrn


Fox pausar i bordsträdet medan Foggy äter.