Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 10/11

 

På grund av nya rutiner hos de slakterier vi tidigare fått kött från uteblev leveranserna i vinter. När vintern kom tidigt i november blev därför köttbristen akut. Vi hade fyra fläsksidor sparade från förra säsongen som vi kunde lägga ut i början av december. Men det var troligen ett par veckor för sent och vi missade därmed att hålla kvar de stora mängderna korp som brukar gästa utfodringen. Därmed blev det också färre örnar som hittade dit och antalet "nolldagar" blev fler än vanligt. I december fick vi tillgång till viltkött genom eftersöksjägare och Infranord som löste köttbristen för resten av säsongen. 

Från forskargömslet bevakades utfodringen sammanlagt 500 timmar under 48 dagar. Det resulterade i att 11 kungsörnar och 7 havsörnar blev dokumenterade, den lägsta siffran under de åtta år vi har avläst och en halvering mot det normala. Den största anledningen till raset är redan nämnd men även den stränga vintern påverkade örnarnas vilja att besöka. Åtskilliga rådjur och andra däggdjur klarade inte kylan och det fanns således gott om kadaver ute i markerna. Då örnarna vill äta ostört blev utfodringen, som ligger endast 400 m från allmän väg och Ö:a Rocknens p-plats, ett B-alternativ för dom.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 10/11.

Tre kungsörnar var ringmärkta och avlästes. På nyårsafton kom 250H som är ringmärkt i Lule lappmark 2003 och nu i 8:e dräkt. Den har, förutom säsongen 09/10, besökt oss samtliga vintrar liksom den ett år yngre 077K från Finland. 077K dök upp första gången 25/1 och stannade till 11/2. Under de sista dagarna i mars avlästes Den 22/3 avlästes 567X, en juvenil märkt i Härjedalen, vilken också blev säsongens sista örn.

Av de sju havsörnarna avlästes två märkta, båda med ursprung från insjöar i södra Sverige. 58A0 i tredje dräkt samt Z178 i femte dräkt. Dessutom fotograferades en märkt havsörn i andra dräkt utan att kunna läsas. Färgerna skvallrade emellertid att även denna kom från insjöarna. Majoriteten av havsörnarna sågs endast en dag och oftast på avstånd. Bara den juvenila "Boel" utmärkte sig genom att stanna en och en halv vecka. Säsongens bästa örndag blev 11/2 då sex kungsörnar och en havsörn noterades.


Figur 2. Besökslängd för örnarna. 

De trognaste besökarna var återigen kungsörnsparet Fox och Foggy. För femte vintern i rad fick vi hålla kontakt med dom och särskilt med hannen Fox som troligen är Sveriges mest fotograferade kungsörn. 

Kent Öhrn