Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 11/12

 

Snabbt summerat: vad det gäller antalet besökande örnar blev säsongen 2011-2012 den sämsta sedan projektstarten 03-04. Förutom Fox och Foggys regelbundna besök var övriga gäster lätträknade. Förutom en kungsörn i 4:e dräkt, Gun, och havsörnen 48B0, stannade örnarna endast någon dag vid utfodringen innan de försvann för gott. Av de totalt 14 örnarna var endast en ringmärkt, ovan nämnda 48B0 som nu var i sin tredje dräkt.

Antalet dagar som utfodringen bevakades från forskargömslet var ändå relativt högt; 48 stycken med en sammanlagd tid på cirka 480 timmar. Men det var en prövningens vinter för gömsleinventerarna, då vi fick uppleva hela tio nolldagar, dvs inga örnar på besök under dagen. Övriga dagar rörde det sig oftast om 2-3 örnar och bästa dagen blev, lite oväntat, den 23 februari då 5 örnar noterades.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 11/12.

48B0 hade vi på besök som juvenil under vintern 2009-2010. Den utmärkte sig då som en kavat havsörn som inte tvekade att sätta sig på bordet. Med ökande ålder hade den tydligen insett att så ska inte en havsörn bete sig och var nu betydligt lugnare. Mellan den 19:e till den 24 januari var hon framme dagligen, men sedan försvann hon för att återvända för ett besök den 23 februari.

Säsongens häftigaste observationer fick de som satt i gömslet den 30 januari och 2 februari, när Fox och Foggy parade sig utanför gömslet.

Kent Öhrn