Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 14/15

 

Vinterns utfodring avslutades onsdagen 11 mars. För andra året i följd var havsörnarna i majoritet och sammanlagt dokumenterades 12 kungsörnar och 14 havsörnar. Av dessa blev sju örnar identifierade enbart med hjälp av webbkameran. Tio individer var ringmärkta och av dessa har sju blivit avlästa, varav fem är återvändare från tidigare vintrar. En intressant återvändare var kungsörnen N5169 som är märkt i Skåne 2010. Vi såg den vntern 12/13 och nu var den tillbaka och registrerades under tre dagar mellan 16 och 23 januari. En kungsörn som vi däremot saknade var honan 077K, ringmärkt i finska Lappland 2004, vilken vi har sett samtliga vintrar förutom 2011/2012. Hon går även under namnet "skymningsörnen" på grund av sin vana att besöka utfodringen i den tidigaste eller senaste timmen. Med hänsyn till att bevakningen från gömslet var glesare än tidigare vintrar kan hon ha undgått upptäckt.

Åtta av de tolv kungsörnarna stannade längre än en vecka medan enbart fem av de fjorton havsörnarna var lika trogna. De övriga nio havsörnarna sågs endast vid ett tillfälle under vintern. Typiskt för havsörnarna är korta besök på 1-3 dagar för att sedan försvinna medan en del individer återvänder en till flera veckor senare. Kungsörnarna stannar som regel längre och av de tolv individerna var det bara två som sågs endast en dag. Åldersspridningen bland kungsörnarna har, liksom de senaste säsongerna, en tyngdpunkt mot de äldre klasserna (se diagram 2). I vinter var hälften av individerna i femte dräkt eller äldre. Vinterns äldsta ringmärkta örn är kungsörnshannen 250H märkt i Lule lappmark 2003. Han är en gammal bekant och var utfodringen trogen i en månad, från 18 december till 18 januari.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 14/15.


Diagram 2: Åldersfördelningen för kungsörn från 2004/2005 till 2014/2015.