Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 15/16

 

Totalt dokumenterades 34 örnar under vintern; 18 havsörnar och 16 kungsörnar. 16 av dessa var ringmärkta och alla utom två har blev avlästa. Kungsörnshannen 250H var tillbaka i december och blev liksom vintern innan den äldsta ringmärkta örnen. 250H, som är märkt i Lule lappmark 2003, har besökt Store mosse varje vinter sedan 2004 med undantag för 09/10 och 11/12. Av de övriga sex märkta kungsörnarna var en från Dalarna, fyra från Norrland och en från Finland. Av de nio märkta havsörnarna var åtta märkta i södra Sveriges insjöar och en vid Östersjökusten. Två individer i fjärde dräkt kommer dessutom från vårt närområde. Ett tråkigt återfynd fick vi den 21 mars då havsörnen 81D2 hittades död på järnvägen genom nationalparken. 81D2 var ringmärkt 2011 i södra Sverige och var nu i en ålder där havsörnarna bildar par och häckar för första gången.
I övrigt var den ringmärkta duvhökshannen 90A57335 tillbaka för femte året i följd och noterades från slutet av november till slutet av mars.

Bästa dag blev 27 december då hela 13 örnar var framme och även långt in i januari var det bra fart på örnarna. Korparna, som är viktiga signaler för örnarna, försvann i slutet av januari och återkom inte förrän den 10:e mars. Det var säkert en bidragande orsak till att endast fyra nya individer tillkom i februari. Även om havsörnarna var flest i antal totalt, stod kungsörnarna för de flesta besöksdagarna; 176 respektive 50. Av de 16 kungsörnarna var dessutom hälften juvenila, en proportion vi inte haft sedan 04-05 och ett kvitto på att häckningsframgången för kungsörn 2015 var bra. 


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 15/16.


Diagram 2: Antal besöksdagar fördelat på åldersgrupp vintern 15-16.


Diagram 3: Åldersfördelning för kungsörn per vinter


Diagram 4: Åldersfördelning för havsörn per vinter