Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 16/17

 

Trots att vi med hjälp av årets nyhet, livekameran, kunde ha en närmast 100-procentig bevakning noterades endast 17 örnar varav sju var märkta. De 17 individerna fördelar sig på 8 kungsörnar och 9 havsörnar. Av de ringmärkta var tre individer återvändare där särskilt återkomsten av kungsörnshonan 077K var intressant. Hon har varit en regelbunden vintergäst fram till 2013-2014 men därefter inte setts. Nu var hon tillbaka och var framme flitigt från 3 januari till 6 februari. Även den trogne hannen 250H återvände och sågs från 5 december till 10 januari. Båda två är gamla kungsörnar märkta 2004 respektive 2003. Av de tre märkta havsörnarna var A071 från 2008 känd sedan tidigare. En yngre individ visade sig vara en örn märkt i Värnamo kommun 2014. Sex av de märkta var svenska örnar och en kom från Finland, kungsörnen E20961.

Det var påfallande klent med juvenila örnar, en ung havsörn hamnade i protokollet medan de juvenila kungsörnarna saknades. Det är första gången som inga unga kungsörnar besöker och kan möjligen förklaras med dels ett dåligt häckningsår i delar av Norrland, dels den milda vintern i landet. Men endast nio havsörnar en mild vinter är svårare att hitta en förklaring till, de brukar vara fler. Noterbart är också att duvhök inte besökte vilket vi alltid haft tidigare vintrar.

Totalsumman 17 örnar är det näst lägsta under de fjorton vintrar vi har inventerat utfodringen. Medianvärdet per år sjunker därmed från 34 till 32 örnar. 

Bästa dagarna blev 20 december samt 3 februari då sex örnar var framme. Tre av havsörnarna sågs dessutom endast den 3 februari. Efter den 9 februari blev det betydligt lägre aktivitet och förutom det stationära kungsörnsparet var det endast en 3K kungsörn som fortsatte att besöka utfodringen fram till slutet av februari.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 16/17.


Diagram 1: Åldersfördelning för kungsörn per vinter


Diagram 2: Åldersfördelning för havsörn per vinter