Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 17/18

 

Vinterns säsong slutade med 12 kungsörnar och 13 havsörnar. Av dessa var 13 stycken ringmärkta och 11 kunde läsas av fullständigt. Antalet var en liten förbättring jämfört med förra säsongen men trots det sjunker medianen för samtliga säsonger till 31 individer/vinter.

Som vanligt var det kungsörnarna som stod för regelbundenheten i besöken och sju av dom besökte minst fem dagar eller mer. I särklass flitigaste besökare var Fox & Foggy samt deras unge från 2017, 527F. Under två dagar i början av februari sågs även deras unge från 2016. Det var andra kontakten med den sedan den lämnade Store mosse under hösten 2016. I slutet av januari 2017 sågs den vid Mästocka skjutfält utanför Halmstad. Bland havsörnarna var det endast två individer som var framme mer än fem dagar, och som mest sågs de vid 8-9 tillfällen. Hela sju individer noterades endast vid ett tillfälle.

I åldersfördelningen utmärker sig antalet unga örnar. Av kungsörnarna var fyra i första dräkt (juvenila) och fyra i andra dräkt. Bland havsörnarna var elva av tretton unga och av dessa var sju stycken i tredje dräkt.

Bästa dagen blev 13 januari då fyra kungsörnar och fem havsörnar noterades. Tack vare den stränga vintern med lite snö fortsatte nya örnar komma sent på säsongen och fem individer sågs först i mars.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 17/18.


Diagram 1: Åldersfördelning för kungsörn per vinter


Diagram 2: Åldersfördelning för havsörn per vinter