Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 18/19

 

Vintern 2018-2019 började med utlägg av ett vildsvin i mitten av november. Pga att webbkameran inte kom igång förrän i början på december, dröjde det ett par veckor innan de första örnarna noterades. Vi har haft sparsamt med vildsvin tidigare vintrar men den här säsongen var tillgången betydligt bättre. Åtta stora vildsvin och en kulting har lagts ut tillsammans med ungefär lika många rådjur.

2018 var ett sämre häckningsår för kungsörn i Sverige än det fina 2017, så en liten minskning var vi beredda på. Men med endast 12 dokumenterade örnar, sex av vardera art, fick vi det sämsta resultatet sedan vi började med fotodokumentationen 2003-2004.  Två regelbundna gamla kungsörnar saknades under vintern, de ringmärkta 250H och 077K som är i åldern 16 resp. 15 år, medelålders för en kungsörn. De har besökt nästan varje vinter sedan vi startade så frågan är om de har förolyckats?

Tre kungsörnar och en havsörn var ringmärkta och samtliga var märkta i Sverige. Av dessa var kungsörnen 233F, med ursprung i Ångermanland, en återvändare från förra vintern och en kungsörn i tredje dräkt visade sig vara märkt i Jönköpings län. Den tredje kungsörnen var en juvenil örn som lästes genom webbkameran den 27 februari. Den var märkt 2018 i Lycksele lappmark i Västerbotten. Den märkta havsörnen var A071 från 2008 som är välkänd sedan tidigare.

Fem av de tolv örnarna sågs endast under en dag. De flitigaste besökarna var som tidigare år kungsörnarna Fox och Foggy. 

Om det var trögt med besökande örnar var det desto trevligare att duvhökarna hittade tillbaka. Vi har haft ett par år utan duvhökar men i år var de tillbaka med besked och minst tre olika individer noterades.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 18/19.


Diagram 1: Åldersfördelning för kungsörn per vinter


Diagram 2: Åldersfördelning för havsörn per vinter