Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 19/20

 

Vintern 19-20 var mild med endast enstaka dagar med minusgrader. Förväntingarna var därför inte höga på att örnarna skulle komma, men det gjorde dom med besked. Slutsumman 40 örnar är den bästa sedan 2004-2005 och liksom då var det de juvenila örnarna som dominerade. Det kan direkt relateras till den mycket fina häckningssäsongen för framförallt kungsörn, där flera län i Norrland hade rekordsummor.

Utfodringsplatsen ändrades genom att det 180 cm höga bordet revs och köttet lades på pallar på marken. Vi började med att lägga ut ett rådjur den 20 november och fortsatte med fler rådjur. Första vildsvinet drogs ut i mitten av december och ytterligare två lades ut i januari och februari. Men utan den älg som vi styckade i december hade det blivit magert för alla hungriga örnar.

Av de regelbundna örnarna återkom kungsörnen 250H, ringmärkt i Lule lappmark 2003 och inne på sitt 17:e år. I övrigt var ytterligare sju kungsörnar och sex havsörnar ringmärkta. En intressant återvändare var 024E från Finland som besökte flitigt under 17-18 men saknades i fjol. Av havsörnarna var N6374, ringmärkt 2017 i Södermanland, den flitigaste besökaren och noterades från 9 december till 10 februari.

Pga. batterislut hade vi tyvärr avbrott i kamerasändningen mellan 1-6 januari och från 16 februari till 10 mars. Det gjorde att vi troligen missade ett antal örnar, framallt de som brukar komma sent på säsongen.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 19/20.


Diagram 1: Åldersfördelning för kungsörn per vinter


Diagram 2: Åldersfördelning för havsörn per vinter