Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 20/21

 

Sommaren 2020 gav återigen ett fint häckningsresultat i Norrland och vi såg framför oss ännu en vinter med många unga kungsörnar. Lika bra som vintern 2019-2020 blev det emellertid inte. Vintern var mild till början av januari 2021 då temperaturen sjönk under nollan och ett lätt snötäcke la sig. Förutom en kall natt mellan 15:e och 16:e var det några minusgrader på dagarna som övergick till plusgrader den 20:e. Den 28:e gav ett lågtryck en dryg dm snö och det följdes av ett par veckor med kallt väder då snötäcket ökade några cm. Som kallast var det den 14 februari med -20º på morgonen. Därefter blev det varmare med flera dagar med plusgrader och den 23 februari var snön borta. Första veckan i mars gav ett högtryck med sol och svaga vindar men trots några kalla morgnar kom inte örnarna. Den 11 mars drog ett lågtryck in med snö och då var örnarna tillbaka och dagarna efter var både kungs- och havsörnar framme.

Det här var första vintern webbkameran drevs med el från nätet och därmed fungerade den utan avbrott hela säsongen. Det gjorde att vi kunde följa utvecklingen dagligen och notera när örnarna var framme och åt. Med hjälp av en viltkamera fick vi bilder med tider och temperatur. Förutom ett par örnar märkta med enbart aluminiumring kunde alla ringmärkta avläsas. Totalt dokumenterades 31 örnar, 15 kungsörnar och 16 havsörnar, vilket är lika med medelvärdet för de sexton vintrarna vi har inventerat. Nio juvenila örnar noterades, fem kungs- och fyra havsörnar. Åtta kungsörnar och fyra havsörnar var ringmärkta. Bästa dag under vintern var 22 januari då hela tio örnar dokumenterades. 

Några ringmärkta kungsörnar att nämna är 250H, ringmärkt i Lule lappmark 2003, som sågs två dagar i rad i mitten av januari. 024E från Finland, märkt 2016, var en flitig gäst och noterades 39 dagar från 30 november till 20 februari. Överraskningen var 451G som är märkt i Lettland 2018 och som är den första lettiska kungsörnen avläst i Sverige. Den kom den 2 januari och gjorde därefter besök med några veckors mellanrum t.o.m. 14 mars, totalt 11 dagar. Av de fyra märkta havsörnarna är N6067 värd att uppmärksamma. Det är en av två ungar från en häckning 2017 i Varberg kommun, den första sedan slutet av 1800-talet.

Övriga besökande rovfåglar var några ormvråkar samt röd glada vid två tillfällen och fjällvråk vid ett tillfälle. Adulta duvhökar noterades under sammanlagt 19 dagar.

Utfodringen började den 19 november med utlägg av ett rådjur och avslutades med utlägg av två rådjur den 10 mars. Under vintern utfodrade vi med tretton rådjur, fyra vildsvin och en älg, sammanlagt cirka 850 kg. Som vanligt är vildsvinen örnarnas favoritföda, särskilt när det är kallt och övrigt viltkött är hårdfruset.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 20/21.


Diagram 1: Ålder och antal för kungsörn per vinter


Diagram 2: Ålder och antal för havsörn per vinter (Notera att y-skalan skiljer jämfört med kungsörn)