Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 21/22

 

December 2021 började med kyla och snöfall de första veckorna för att därefter bli mildare innan det åter blev riktigt kallt dagaran före jul. Åtta kungsörnar och fyra havsörnar noterades under månaden. Januari 2022 var förhållandevis mild med lite nederbörd och avslutades med stormen Malik under helgen 29-30. Den lockade fram flera havsörnar som för övrigt var månadens art och tretton av vinterns 21 havsörnar presenterade sig under januari. Vid ett tillfälle den 27:e fastnade sex unga havsörnar samtidigt på en bild i webbkameran! Februari fortsatte med temperaturer som pendlade runt 0 grader och med ostadigt väder och nederbörd. Från den 20:e gav ett lågtryck  snö på höglandet men gav endast ett par nya havsörnar. Den 26:e växte en högtrycksrygg in som låg kvar långt in i mars och ledde till att endast en ny individ noterades i mars.

Totalt dokumenterades 40 örnar, 19 kungsörnar och 21 havsörnar. För havsörn är det den högsta siffran hittills och då missade vi säkert ett par individer på slutet som inte riktigt vågade sig fram till köttet. Bästa dag under vintern var 26 januari då nio örnar dokumenterades. 


220127: Sex unga havsörnar äter på rådjur och vildsvin.

Sju kungsörnar och sex havsörnar var ringmärkta och alla utom en havsörn blev avläst. Av de ringmärkta kungsörnarna var en örn från Estland märkt 2019. Det är andra gången en estnisk örn blir avläst i Sverige. Den sågs den 26:e och 28:e januari samt den 15:e februari. En annan intressant örn är 531E som märktes 2016 i Jönköpings län. Nu är den adult och försöker troligen etablera revir någonstans i hemmamarkerna. De övriga kungsörnarna härstammar från Småland, Uppland, Härjedalen, Finland och Lule lappmark. Den finska örnen sågs endast en dag, den 10:e januari, och hittades tyvärr död den 14 februari. Den hade blivit påkörd av tåget i samband med att den födosökte på en påkörd älg. Av de märkta havsörnarna är två från Småland, en från Södermanland och en från Åland.
Utöver örnarna besökte enstaka ormvråkar och duvhökar.

Utfodringen började den 18 november med utlägg av ett rådjur och avslutades med två rådjur den 4 mars. Vi utfodrade totalt med fjorton rådjur, fem vildsvin och en dovhjortshind, sammanlagt cirka 750 kg. Det var för övrigt första gången vi utfodrade med dovhjort och efter den höggs upp hade örnar och korpar fest i ett par dagar.


Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 21/22.


Diagram 1: Ålder och antal för kungsörn per vinter


Diagram 2: Ålder och antal för havsörn per vinter (Notera att y-skalan skiljer jämfört med kungsörn)