Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 03/04

 

Under vintern har vi fått ta del av en örnkavalkad som vi inte sett tidigare. Tack vare det nya gömslet och en rejäl insats av ett fåtal personer kan vi summera den bästa örnvintern sedan den här verksamheten började på 80-talet. Hela 180 timmar har tillbringats i gömslet under 21 dagar - från den 19/12 till 10/3! Ett stort tack till er som har hjälpt till och ett särskilt tack till Felix från Lund som har suttit hela 80 timmar. Antalet ringmärkta örnar har också varit fler än tidigare år. Vi har lyckats läsa av totalt 8 av 9 ringmärkta örnar, vilket har underlättat uppskattningen av det totala antalet individer. De märkta fåglarna är:

Kungsörn 1: Juvenil märkt vid Torneträsk i Lappland. Lästes första gången den 24/12 och sista den 25/2.
Kungsörn 2: Juvenil från södra Norge som också lästes den 24/12. Sista den 31/1
Kungsörn 3: 2:a vinter märkt i Norra Norrland. Lästes den 11/1
Kungsörn 4: Juvenil märkt i Lule lappmark. Lästes den 16/2.
Kungsörn 5: Juvenil märkt i Norrbotten. Lästes den 17/2.
Kungsörn 6: Juvenil märkt i Finland. Lästes den 6-10/3
Havsörn 1: Adult märkt i Lappland 1985! Lästes 16-19/2.
Havsörn 2: Juvenil märkt i Lappland. Lästes 7/3.

De märkta individerna ger en tydlig bild av örnarnas flyttning. Den första gruppen kommer i början på säsongen och stannar en till två månader. I februari kommer nästa grupp när hormonerna sätter igång flyttningsrörelser. Dessa har mer bråttom och stannar på sin höjd några veckor. Med ledning av detta och individuella kännetecken så kan antalet örnar beräknas till:

Kungsörn: 18 juvenila 10 subadulta 1 adult Summa 29 stycken
Havsörn: 3 juvenila 4 subadulta 3 adulta Summa 10 stycken
Det här är minimisiffror och det verkliga antalet är högre för i första hand kungsörnarna. Av de subadulta fåglarna var 7 i 2:a vinterdräkt. Tillsammans med de 18 juvenila visar det att det är de yngre fåglarna som i första hand besöker åteln.Det visar att det är  Många av de juvenila fåglarna är tämligen lika och svåra att skilja. Under ovädershelgen 31/1-1/2 bidrog snöfallet till att örnarna i större utsträckning besökte åteln. Sammanlagt 14 olika individer, varav 9 juvenila, kunde då säkert särskiljas. Oväder är inte att förakta när det gäller gömslebevakning! Avvikande individer är också tacksamma. I februari hade vi en juvenil kungsörn med en rad skrikörnslika vita prickar på täckarna. Två "blondiner" - en juvenil och en i 2:a vinterdräkt - stannade också till i februari. Den senare kan f.ö. mycket väl vara samma individ som hälsade på förra vintern. En annan möjlig återbesökare är havsörnen märkt 1985.
Den 21/2 -03 tog Sven Lindahl den här bilden på en gammal fågel. Vid närstudier av en ratad bild kunde han konstatera att fågeln var märkt svart över blå, dvs. 1985. Det är inte helt osannolikt att samma individ "tittade förbi" i år också. Det skulle vara intressant att veta var den tillbringar somrarna.

Kent Öhrn