Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 04/05

 

Utfodringen startade i slutet av november och pågick i knappt fyra månader. Övervakningen organiserades som ett projekt med fotodokumentation av samtliga individer. Det resulterade i att gömslet var bemannat i genomsnitt var tredje dag. Vi startade detta i början av december och avslutade i mitten av mars. I kombination med ett ovanligt gott häckningsresultat för kungsörn, ledde det till att vi fick rekordsiffror för kungsörn medan havsörn uppträdde ungefär som tidigare. För att hålla isär de olika individerna fick de namn antingen kopplade till kännetecken i dräkten, beteende eller helt enkelt i vilken ordning de dök upp. För ringmärkta örnar blev ringens nummer lika med namnet.

De första kungsörnarna dök upp i slutet av november. I slutet av december var antalet individer uppe i ett tjugotal, av dessa var majoriteten subadulta. Redan då anande vi att det gick mot ett rekord. I mitten av januari fyllde andra vågen på, men med omvänd åldersfördelning. Nu dokumenterades fler juvenila kungsörnar och framöver var det den här åldersgruppen som dominerade. De första havsörnarna sågs också i mitten av januari, senare än normalt. En mild januarimånad medförde isfria vatten som säkert bidrog till detta. Havsörnar sågs därefter regelbundet fram till slutet av februari. I mars kom den tredje vågen kungsörnar. Återigen unga fåglar som stannade kortare eller längre tid innan de drog vidare. Bästa dagen räknat till antalet örnar blev den 16 januari då 17 olika individer sågs, varav 6 havsörnar. Vid flera tillfällen sågs mer än 10 örnar, en lyx få förunnat tidigare säsonger!

Av totalt 46 kungsörnar var hela 15 individer ringmärkta. Tretton av dessa gick att avläsa och deras ursprung redovisas i figur 1. 


Figur 1: Ursprung för märkta kungsörnar (rött) resp. havsörnar (svart)
Av de 12 havsörnarna var 7 märkta. Fyra individer kom från kusten, en från insjöarna, en från finska Lappland och en från Estland. Åldersfördelningen framgår av tabell 1.

Tabell1. Åldersfördelning för kungs- resp. havsörn
  1:a dräkt 2:a dräkt 3:e dräkt 4:e dräkt el. äldre
Kungsörn  24  15  6  1
Havsörn  4  0  2  6
 

Tack vare den täta bevakningen har flera individer kunnat följas och noteras under säsongen. Särskilt trogna har juvenile Bruno samt tvååringe Tricky varit. Båda är hannar och har stannat i c:a tre månader. Av de märkta individerna var två stycken återvändare. Både 250H från Lule lappmark och 034H från centrala Finland lästes förra säsongen som juvenila. 273K från Medelpad tillhör också de flitigaste gästerna. Den har setts i stort sett vid varje tillfälle och har som regel fått små munsbitar varje gång. Det har säkert bidragit till de täta besöken. Eftersom de större honorna som regel kör bort hannarna från bordet, får de senare oftast avvakta i bakgrunden och gripa tillfället när det blir ledigt. Riktigt jobbigt får dom om det är flera honor i farten.

Lille Tricky (bilden) hade flera sådana dagar. För det mesta fick han nöja sig med en eller ett par tuggor innan han blev bortkörd. Vid ett tillfälle i januari gjorde han flera försök på eftermiddagen. Men varje gång kom Duo, en av de treåriga honorna, och uppvaktade, vid ett tillfälle dessutom försedd med en färsk tallkvist i näbben! Var de inte hungriga så var de kärlekskranka. Inte lätt att vara hanne i kungsörnarnas värld!

Besöksstatistiken för de flesta kungsörnarna redovisas i diagram 1. Förutom dessa finns ett antal observationer av dagsbesökare, endast sedda vid ett tillfälle. Totalt bevakades utfodringen 47 dagar eller c:a 460 timmar. Mesta delen har undertecknad samt Lars Petersson suttit. Från februari och framåt har besökande fotografer hjälpt till med framförallt ringavläsningar. Men flera har även bidragit med foton av omärkta örnar, där dräktdetaljer har gjort att individerna kunnat identifieras. Ett stort tack till samtliga som har bidragit och Arne Andersson och hans män som har kört ut köttet.

Kent Öhrn

 

Diagram 1: Juvenila kungsörnar (gul), 2;a dräkt (blå), 3:e dräkt (röd)
samt adult (grön)