Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 07/08

 

Utfodringssäsongen är slut och vi kan göra en summering. Under 39 dagar i gömslet (360 timmar) har vi noterat 16 kungsörnar och 17 havsörnar, vilket är ett landmärke i Store Mosses drygt 30-åriga utfodringshistoria. För första gången har antalet havsörnar överstigit kungsörnar och detta under en säsong då kungsörnarna hade en hög ungfågelproduktion. Unga kungsörnar är de som vanligen flyttar söderut, men i år har de inte kommit i de stora skaror som vi förväntade oss. En mild vinter har säkert bidragit till att de har klarat sig bra längre norrut.

Två ringmärkta kungsörnar var ett beskedligt resultat. Desto mer glädjande var att den ena var finlandsfödde 077K, en hona som besökt oss samtliga sina fyra levnadsår. Av havsörnarna var 9 individer ringmärkta, de två mest långväga kom från Lappland. De flesta havsörnarna är tillfälliga gäster och har stannat endast någon eller några dagar. Över en tredjedel, 6 individer, dök upp under de sista två veckorna vilket är anmärkningsvärt. Kungsörnarna är trognare och majoriteten har observerats i över en månad eller längre vilket är fullt normalt. Diagrammet visar besökslängden för samtliga kungsörnar enligt följande: 1:a dräkt = beige, 2:a dräkt = röd, 3:e + 4:e dräkt = blå, 5:e dräkt eller äldre = grön.

Kent Öhrn


Fig 1. Besökslängd för kungsörnarna