Antalet besökande örnar redovisat dels per åldersklass, dels i diagram med avseende på antal individer per avläsningsdatum.

 

2023-2024 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 3 7 1 3 1 5 20
Havsörn 3 4 4 3 0 2 16
2022-2023 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 14 6 6 0 0 4 30
Havsörn 8 4 3 4 1 4 24
2021-2022 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 6 5 3 1 0 4 19
Havsörn 5 2 8 3 1 2 21
2020-2021 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 5 5 1 0 1 3 15
Havsörn 4 4 1 3 1 3 16
2019-2020 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 16 2 0 1 0 3 22
Havsörn 7 3 4 1 1 2 18
2018-2019 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 1 2 1 0 0 2 6
Havsörn 1 1 1 1 0 2 6
2017-2018 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 4 4 0 0 0 4 12
Havsörn 3 1 7 0 0 2 13
2016-2017 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 0 3 1 0 0 4 8
Havsörn 1 1 2 2 0 3 9
2015-2016 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 8 2 1 0 0 5 16
Havsörn 3 6 0 6 2 1 18
2014-2015 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 1 3 1 1 1 5 12
Havsörn 1 1 2 6 0 4 14
2013-2014 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 1 0 3 1 1 6 12
Havsörn 7 2 3 3 4 19
2012-2013 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 3 8 3 2 1 7 24
Havsörn 5 3 1 0 0 4 13
2011-2012 1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 2 2 1 1 1 2 9
Havsörn 3 0 1 0 0 2 6

2010-2011

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa

Kungsörn

3 1 1 2 0 4 11

Havsörn

1 2 2 0 1 1 7

2009-2010

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 1 7 4 2 2 8 24
Havsörn 3 3 3 2 0 4 15

2008-2009

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 7 3 2 1 3 5 21
Havsörn 5 2 3 2 1 4 17

2007-2008

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 6 2 2 2 2 2 16
Havsörn 8 1 1 2 > 5 17

2006-2007

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 3 3 4 3 3 1 17
Havsörn 5 4 2 2 > 2 15

2005-2006

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 6 7 7 4 1 3 28
Havsörn 1 2 - 2 > 4 9

2004-2005

1:a dr 2:a dr 3:e dr 4:e dr 5:e dr Ad Summa
Kungsörn 24 15 6 - - 1 46
Havsörn 4 0 2 3 > 3 12