Utfodringen i Store Mosse nationalpark
 

Utfodringen drivs genom ett samarbete mellan Värnamo Fågelklubb och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Värnamo Fågelklubb arbetar med att införskaffa kött, samordnar bevakningen och rapporterar de märkta örnarna till Ringmärkningscentralen. Länsstyrelsen står för driften av webbkameran och har hand om batteribyten.

Verksamheten började 1978 och har genom åren bevakats från ett gömsle som ligger i skogsbrynet på ett avstånd av 400 m. Utfodringen har främst attraherat kungsörn men under 2000-talet har antalet havsörnar stadigt ökat. Örnar märks som boungar med som regel två ringar. Färgen på vänsterbenets ring visar födelseåret och högerringen visar vilket område örnen är uppfödd i. Eftersom cirka var fjärde besökande örn är märkt med färgringar var uppförandet av ett nytt gömsle på närmare avstånd välkommet. Tidigare kunde endast i bästa fall färger avläsas men nu kan även de individuella siffer/bokstavskoderna tolkas. Vi får därmed en bra bild av örnarnas ursprung och besökstrohet. Fr.o.m. säsongen 04/05 har majoriteten av alla örnar dokumenterats i bild - märkta som omärkta. På så vis har vi fått en bra uppfattning dels om hur många örnar som besöker utfodringen, dels hur länge olika individer stannar.

De ringmärkta örnarna är förstås lättast att identifiera om de återvänder kommande vintrar. Men även de omärkta kungsörnarna går oftast att känna igen med hjälp av foton där vi jämför framförallt stjärtpennornas utseende. Detta mönster varierar lika mycket mellan olika individer som fingeravtryck mellan olika personer. Eftersom örnarna inte ruggar alla pennor varje sommar, blir de kvarsittande stjärtpennornas mönster därför ett "fingeravtryck" som avslöjar identiteten. Med hjälp av bilder har vi på så sätt följt några omärkta kungsörnar under flera vintrar. Det har bl a gett värdefull information om hur snabbt kungsörnen ruggar bort de vita partierna i dräkten.

Vi redovisar bilder på ringmärkta örnar där åldern är säkert känd. På sidan "Jämför örnar" kan dräktens utveckling följas bl.a. hos några individer som har återvänt flera säsonger.

Det publika gömslet kan besökas när som helst under dagen, men morgon eller eftermiddag är aktiviteten som regel störst. Så här hittar du dit -->

Sammanfattning av vintrar:

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
2011-2012 2014-2015 2015-2016 2016-2017
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
2021-2022 2022-2023 2023-2024