Länkar
 

Värnamo Fågelklubb

Örn-72

Kungsörn Sverige

Store Mosse nationalpark

Åldersbestämning kungsörn - i flykten

Åldersbestämning kungsörn - sittande fåglar

Bilder från utfodring i Dalsland

Åldersbestämning havsörn: Ingen känd sida på nätet (tipsa gärna). I Vår Fågelvärld nr 6 1989 (VF 48:6) finns dock den utmärkta artikeln "Dräktkaraktärer hos havsörnar med känd ålder." Den är återgiven i häftet "Örnar" utgivet av Kronobergs Ornitologiska förening. Läs mer -->