Store Mosse nationalparks örnutfodring

240319
I morgon drar vi ut de två sista rådjuren och därefter är vinterns utfodring avslutad. Det har inte tillkommit några nya örnar den senaste veckan och det gör att vi kan summera 20 kungsörnar och 15 havsörnar under vintern. Till det kommer några havsörnar som har funnits runt utfodringen men inte kommit fram för att äta.

240309
Det har varit glest med nya örnar de senaste veckorna. Endast en ny kungsörn och tre nya havsörnar har dokumenterats. Däremot har Fox varit framme dagligen mellan 25 februari och 7 mars och Foggy var senast framme 4 mars. Även havsörnshonan Idun sågs under ett par korta besök 1-2 mars. Den märkta hannen A071 har vi däremot inte sett sedan 15 februari och mycket tyder på att paret är igång med häckningen.
Idag drog vi ut två rådjur, nummer 17 och 18 för vintern. Kvar i frysen finns två rådjur och sedan är det slut för säsongen.


240222: En omärkt kungsörn i 4:e dräkt som sågs endast en dag.


240302: Havsörnen Idun på ett kort besök.


240308: En omärkt havsörn i 3:e dräkt som på havsörnars vis var försiktig i början men sedan åt länge.

240213
Sedan senaste uppdateringen har fem nya kungsörnar noterats, två juvenila, två i andra dräkt och en ringmärkt i fjärde dräkt. Hittills i vinter har vi haft tre juvenila kungsörnar jämfört med nio vid samma tidpunkt förra vintern. Örnen i fjärde dräkt kan på håll förväxlas med andra dräkt då den saknar distinkta adulta teckningar på stjärtpennorna. Den har besökt alla vintrar sedan 2021 men de två senaste vintrarna har den endast stannat en dag.
Det gamla havsörnsparet har blivit mer regelbundna gäster senaste dagarna och framförallt hannen A071 har gärna stannat till efter solnedgången och passat på att få sen kvällsmat.


240207: Kungsörnen 254K är märkt i Härjedalen 2020.


240207: 254K har endast lätta skuggningar på stjärtpennorna.


240212 kl. 17:24: Havsörnen A071 på sent besök andra kvällen i rad.

240130
Kylan har ersatts med mildväder vilket gör att köttet går åt fortare när det är mycket kråkfåglar på utfodringen. Vi har fått in ett par rådjur till vilket gör att vi har kött till ett par veckor till.
Fox har varit daglig besökare de senaste tio dagarna och ofta tillsammans med honan Foggy. Annars har vi endast haft två havsörnar och en kungsörn som nya gäster. Förra vintern fick vi fem juvenila kungsörnar i månadsskiftet januari-februari. Men det lär det inte bli i vinter med tanke på ett sämre häckningsutfall för kungsörn 2023. Under sommaren märktes 76 ungar jämfört med 128 ungar 2022.


240125: En ny kungsörn i andra dräkt födosökte 24-25 januari. Foto: Mats Hellström

240119
De senaste två veckorna har präglats av kallt väder. Det var -19° kl 9 den 6/1 och ytterligare något kyligare på morgonen den 12/1. Kylan gör köttet stenhårt och gör det svårt för örnarna att äta. Vi försöker underlätta genom att hugga upp rådjuren, men det har hittills inte gett ökat antal besök. Vi har haft ett par inventeringar i vecka 2 utan någon örn alls under dagen och även den normalt flitige besökaren kungsörnen Fox har endast varit framme fem dagar i januari, oftast i sällskap med honan Foggy.
Två nya kungsörnar och en ny havsörn har noterats varav en kungsörn var ringmärkt. Kungsörn har, i motsats till havsörn, befjädrade tarser och på den här individen ligger fjädrarna delvis över ringarna och skymmer siffrorna vilket gör dom svåra att avläsa.


240107: En märkt kungsörn i 2:a dräkt var framme i en knapp kvart. Vi ser att vänster ring börjar med 2 med sedan kommer vi inte längre.

240104
Under helgerna har fyra nya örnar noterats, två kungsörnar i andra dräkt och två havsörnar i första resp. tredje dräkt, ingen ringmärkt. Efter havsörnens kraftiga ökning det senaste decenniet har ringmärkningen av arten nästan upphört i Sverige och i de områden där det fortfarande märks används aluminiumringar med präglade siffror utan färg. Om inte märkaren har fyllt i siffrorna med tusch är ringarna oläsliga såvida vi inte lyckas få bra foton från gömslet. Det innebär att i stort sett alla unga havsörnar från de senaste åren är omärkta och då havsörnar i första dräkt är mycket lika krävs det bra foton för att kunna skilja dom åt.
Vi har lagt ut tre rådjur under helgerna vilka inte bara örnar och kråkfåglar födosökt på. Räven besökte på nätterna 26-27 december och kämpade första natten i flera timmar med att försöka dra iväg med ett rådjur. Den andra natten lyckades den och efter det har den inte varit framme igen. Det är en anledning till varför vi låser fast kropparna med armeringsjärn.


Havsörn i första dräkt. Symmetriskt täckarmönster och svart näbb.


En annan havsörn i första dräkt. Det är små skillnader i täckarfältet som gör att det går att identifiera individerna.


Havsörn i trolig tredje dräkt märkt i Finland. Ruggat täckarfält och flammig näbb där undernäbben är gul.


Havsörn i första dräkt.


Havsörn i tredje dräkt märkt med aluminiumring.


Samma örn som ovan. 
Samtliga foton 231219: Thomas Johansson


231226 kl. 01:26: Räven försöker dra loss ett rådjur.

231221
En månad in på utfodringsvintern har vi dokumenterat sexton örnar, nio kungsörnar och sju havsörnar. Flitigast besökare är, liksom tidigare vintrar, kungsörnshannen Fox. Sex stycken har varit ringmärkta och av dessa är tre kända sedan tidigare år. Hittills har vi lagt ut fyra rådjur.

 
En adult kungsörn t.v. och en individ i 4:e dräkt t.h.


Kungsörnen "Assar" i sin 4:e dräkt. 


Havsörnen FX70 kommer in för landning. Örnen är märkt i Finland, troligen 2021.


Blöta örnar ger ett annat intryck.

Foton 231221: Kent Öhrn

231210
Efter en knapp vecka utan örnar på besök har de hittat tillbaka igen och i helgen 9-10 december har det varit minst fem kungsörnar och två havsörnar som i omgångar setts på utfodringen. En adult havsörn var hannen A071 som är märkt vänster vit/röd och höger vit/blå och är på så vis lätt att känna igen.

231206
Vinterns utfodring började med ett rådjur den 16 november. Veckorna efter har tre kungsörnar setts: paret Fox & Foggy samt en individ i 2:a dräkt.
Den 29 november kl. 9.20 var två rådjur framme och tittade. Det är första gången som vi har sett rådjur på utfodringen.


231129: Rådjuren gick runt under några minuter och försvann sedan.


231127: En ringmärkt kungsörn i 2:a dräkt. Ringarna gick inte att avläsa.

 

Nyheter 22/23

Nyheter 21/22

Nyheter 20/21

Nyheter 19/20

Nyheter 18/19

Nyheter 17/18

Nyheter 16/17

Nyheter 15/16

Nyheter 14/15

Nyheter 13/14

Nyheter 12/13

Nyheter 11/12

Nyheter 10/11

Nyheter 09/10