Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 22/23

 

För tjugonde vintern dokumenterades och räknades de besökande örnarna med hjälp av foton från gömsle och viltkamera. Det var tredje vintern vi använde viltkamera och från slutet av november till mitten av mars gav den drygt 45 000 foton att analysera. Totalt dokumenterades 54 örnar, 30 kungsörnar och 24 havsörnar. Endast vintern 04/05 har vi haft fler kungsörnar och för havsörn är det rekord. En klar majoritet av örnarna besöker endast ett fåtal dagar och 20 av årets 54 sågs endast en dag (se diagram 1 nedan).

Vintern var mild förutom en period i mitten av december då det blev tvåsiffriga minusgrader. Kallast var det den 17 december då det uppmättes -22,1o i Målilla. December var också den månad då flest nya örnar noterades; nio kungsörnar och åtta havsörnar.  I både januari och februari dominerade lågtrycken med mycket nederbörd vilket ledde till översvämningar i Värnamo med omnejd i mitten av januari. Det märktes dock inte på högmossen där vattnet silas undan till laggen. En dm snö föll i första februariveckan och den 17 februari drog stormen Otto in vilken kulminerade under natten mot den 18:e. Under de dagarna var inga örnar framme på utfodringen. Den 6-7 mars kom ett nytt snöfall som uppmättes till 23 cm och under dagarna efter strömmade det till flera nya örnar; fem kungsörnar och åtta havsörnar varav tre kungsörnar och fyra havsörnar var juvenila.

Tolv kungsörnar och fem havsörnar var ringmärkta och alla utom två kunde avläsas. En örn från Estland, som besökte första gången i januari och februari 2022, återvände redan 4 december och var framme ytterligare nio dagar, sista gången den 3 mars. Den finska kungsörnen 024E som är märkt 2016 besökte under sex dagar i januari. En favorit är stamgästen 250H, en kungsörnshanne märkt i Lule lappmark 2003. Den har vi haft nästan samtliga säsonger och den här vintern gjorde den två besök, den 6-7 januari. Av de fem märkta havsörnarna var tre adulta, en i 4:e dräkt och en i 2:a dräkt. Individen i 4:e dräkt är intressant då det är en lokal örn märkt 2018 som vi inte sett sedan februari 2020. För övrigt var ingen av årets åtta juvenila havsörnar ringmärkta, vilket är en följd av att märkningen av havsörn har minskat kraftigt. 

Av de avlästa havsörnarna är två från Småland, en från Västergötland och en från Finland och av kungsörnarna är sex från Sverige, fyra från Finland och en från Estland. Utöver örnarna besökte enstaka ormvråkar, två adulta duvhökar och en röd glada.

Utfodringen började den 24 november med utlägg av två rådjur och avslutades med två vildsvin den 11 mars. Vi utfodrade med tolv rådjur, tre vildsvin två dovhjortar och en älgkalv, uppskattningsvis cirka 700 kg.

 
Figur 1: Antal dokumenterade örnar summerade från säsongerna 03/04 till 22/23.


Diagram 1: Y-axel =Antal besöksdagar mellan 221124-230320. X-axel = Antal individer av de olika arterna.


Diagram 2: Ålder och antal för kungsörn per vinter.


Diagram 3: Ålder och antal för havsörn per vinter (Y-skalan skiljer jämfört med kungsörn)